FOTO: Virgo Siil

Tartu ülikool aastal 2017

Aktuaalne

 

Teeme läbilõikelise tagasivaate möödunud aastale, mida iseloomustavad nii teadussaavutused, administratiivsed muudatused kui ka paar kõmulist juhtumit.

 

Jaanuar

* Ülikooli töötajad valisid TÜ 2016. aasta teoks loodusmuuseumi avamise.

Rektori uue aasta vastuvõtul ülikooli töötajatele 2. jaanuaril 2017. aastal Eesti rahva muuseumis mainiti ülikooli 2016. aasta tegudest kõige enam loodusmuuseumi avamist. Tartu ülikooli aasta tegu valiti teist korda. 2015. aasta tegu oli maailma keelte ja kultuuride kolledži loomine.

* Tartu ülikool lõpetas AS-ga YIT Ehitus raamatukogu rekonstrueerimistööde lepingu.

Tartu ülikool saatis AS-le YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta, sest töövõtja oli lepingu tingimusi oluliselt rikkunud. Tartu ülikool ja AS YIT Ehitus sõlmisid 2016. aasta mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks summas 6 695 970 eurot (sh käibemaks). Lepingu kohaselt pidi tööde teostamine ja valmimine toimuma järkude kaupa ning raamatukogu avatama kasutajatele juba 2016. aasta oktoobri alguses.

 

Veebruar

* Tutvustati hea teadustava esimest versiooni rahvusvahelisel teaduseetika konverentsil. TÜ eetikakeskuse ja Eesti teadusagentuuri teaduseetikateemalise konverentsi keskmes oli hea teaduse ja küsitavate praktikate piiritlemine ning väärkäitumise ärahoidmine. Teadustöö tegemise mängureeglid on muutunud järjest keerulisemaks ning nii ootavad teadlased ülikoolidelt ja teadusasutustelt nõu ja tuge, et muutuvate nõudmistega kaasas käia. Seetõttu rõhutas konverents ettevõtte rolli hea teaduse tegemises.

* Maailma mõjukamaid teaduskirjastusi avaldas Tartu ülikooli semiootiku raamatu mimikri semiootikast.

Teaduskirjastus Springer avaldas eesti semiootiku Timo Marani raamatu pealkirjaga «Mimicry and Meaning: Structure and Semiotics of Biological Mimicry», kus autor analüüsib olemasolevaid mimikrimudeleid ning pakub välja semiootilised meetodid mimikrinähtuste võrdlevaks uurimiseks.

 

Märts

* TÜ senat kiitis heaks juhtimise hea tava.

Juhtimise hea tava eesmärk on kujundada ühtset arusaama heast juhtimisest ning ühtlustada ja arendada juhtimise kvaliteeti Tartu ülikoolis. Hea juhtimise põhimõtted on rühmitatud juhi põhirollide järgi (isikutevahelised, teabe- ning otsustusrollid).

* Ambitsioonikas plaan: viime eestikeelse Vikipeedia miljoni artiklini!

Emakeelepäeval sai avapaugu laiaulatuslik Vikipeedia arendamise projekt Miljon+, milles sai kaasa lüüa igaüks, kes soovis eesti keele ja kultuuri tulevikku panuse anda. Eestikeelse Vikipeedia tekstimahtu soovitakse suurendada miljoni artiklini ja luua sel viisil kõigile eestlastele vajalik mahukas entsüklopeedia. Selleks et viia vikiartiklite arv üle miljoni, kutsus Tartu ülikool ja MTÜ Wikimedia Eesti kõiki tegusaid inimesi veebientsüklopeediasse artikleid juurde looma ja olemasolevaid täiendama.

* Tartu ülikooli rektoriks valiti teist ametiaega järjest professor Volli Kalm.

Märtsi lõpus valis TÜ valimiskogu Tartu ülikooli rektoriks tagasi rakendusgeoloogia professori Volli Kalmu. Esimeses hääletusvoorus jagati valimiskogule välja 215 hääletussedelit. Volli Kalmu poolt hääletas 113 ja Margit Sutropi poolt 97 valimiskogu liiget. Esimeses voorus jäi rektor valimata ning teise vooru sai edasi professor Volli Kalm kui enim poolthääli saanud kandidaat. Volli Kalmu poolt hääletas teises voorus 147 valimiskogu liiget ning seega sai professor Volli Kalmust uus Tartu ülikooli rektor.

 

Aprill

* Tartu tudengite kevadpäevade öölaulupidu toimus esimest korda Raadi vanas kruusakarjääris. Varem on see toimunud Supilinna serval lauluväljakul ning Tähtvere piiril Kassitoomel.

* Ülikool ehitab Delta ettevõtlusmaja.

Tartu ülikooli nõukogu otsustas, et ülikool korraldab Delta ettevõtlusmaja väljaehitamise ise, välist arenduspartnerit kaasamata. Delta hoonetekogumisse on kavandatud peale majandusteaduskonna, arvutiteaduste instituudi ning matemaatika ja statistika instituudi õppe- ja teadushoone ka ettevõtlusmaja, mis toetaks ülikooli ja ettevõtete koostöö arendamist.

 

Mai

* Arstiteaduse doktorant sai rahvusvahelisel konverentsil tunnustuse osaliseks.

Hispaanias toimunud 35. Euroopa laste infektsioonhaiguste konverentsil valiti doktorant Hiie Soeoru ettekanne ühe päeva parimaks suuliseks ettekandeks. Hiie Soeorg uuris enneaegsete vastsündinute seedetrakti koloniseerivate teatud tüüpi bakterite ehk koagulaas-negatiivsete stafülokokkide tõvestusvõimelisust ja organismi vastupanuvõimet nendele.

* Rektor Volli Kalm: ülikool on ahistamissüüdistuse juhtumist õppinud.

Veebruarikuus Eesti Päevalehe ja Delfi vahendusel avalikkuse ette toodud mõne aasta tagune diskrimineerimissüüdistus Tartu ülikooli doktorandi ja professori vahel tekitas laiema arutelu heade tavade üle ülikoolis. Selle tulemusel täiendati võrdse kohtlemise juhendit ja tehti muudatusi doktoriõppe paremaks korraldamiseks ülikoolis. Professor sai ülikoolilt hoiatuse oma käitumise eest. Ebavõrdse kohtlemise välja selgitamiseks ülikoolis moodustatud komisjon leidis, et professor rikkus head akadeemilist tava, võimaldades oma eraelus tekkinud vastastikusel lahkhelisid tekitanud suhtlemisel kanduda juhendamis- ja töösuhetesse.

 

Juuni

* Esimene rühm TÜ tudengeid kaitses oma projektipõhise praktika Eesti Energias.

Tartu ülikooli matemaatilise statistika bakalaureuseõppe üliõpilased kaitsesid oma praktikatööd. Sellega jõudis lõpule esimene partnerlusprogrammi raames toimunud projektipõhine praktika, mille eesmärk on leida ettevõtete ees seisvatele probleemidele lahendusi koos Tartu ülikooli tudengimeeskondadega. Kevadsemestri jooksul koolitöö kõrvalt Eesti Energias toimunud praktika käigus töötasid üliõpilased välja vahendi, mis aitab kodumajapidamistel oma elektritarbimisel silma peal hoida.

* Rektor Volli Kalm valiti maineka teadusülikoolide võrgustiku The GUILD juhatusse.

Juuni alguses toimus Brüsselis teadusülikoolide võrgustiku The Guild foorum ja üldkogu, mille koosolekul valiti uus juhatus ning võeti vastu uus liikmesülikool. The Guild on 2016 suvel loodud uus Euroopa teadusülikoolide asutus.  Võrgustik avas esinduse Brüsselis, et olla aktiivne kaasarääkija EL-i institutsioonide poliitikakujundamise protsessis ja esindada 19 liikmesülikooli huve.

 

Juuli

* Esimest korda Eestis: Tartu ülikooli loodusmuuseumis koorusid kuningpüütoni pojad.

Loodusmuusemi elavnurgas oleva kuningpüütoni terraariumist avastati 26. aprillil viis muna ning selleks, et seekord ka pojad kooruksid, paigutati munad inkubaatorisse 28 soojakraadi juurde hauduma. Esimene maopoeg pistis nina munast välja 14. juuli hommikul. Järgmised kaks otsustasid munadest välja tulla paar päeva hiljem.

* Tartu linna päeval tunnustati Rein Taagepera ja Anu Reinartit.

Tartu linna päeval anti Tartu raekojas Tartu linna aukodaniku tiitel professor Rein Taageperale. Tartu linna medaliga tunnustati Tartu observatooriumi direktorit Anu Reinartit. Rein Taagepera oli üks Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna loomise eestvedajaid ning 1991.–1994. aastal selle esimene dekaan. Anu Reinart on Tartu observatooriumi direktor ja teadlane, kes on andnud silmapaistva panuse Eesti ja Tartu kosmoseteaduse arengusse. Tänu Tartu observatooriumi ja selle direktori Anu Reinarti tööle on Tartust kujunenud Eesti kosmosealase tegevuse juhtiv piirkond.

 

August

* Kõik kuus teadusvaldkonda on positiivselt evalveeritud.

Tartu ülikooli teadus- ja arendustegevus on positiivselt hinnatud kõigis kuues teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Positiivselt evalveeritud teadusasutustel avaneb ligipääs peamistele riiklikele teaduse rahastamise vahenditele (näiteks baasrahastusele), samuti annab positiivne hinnang õiguse korraldada doktoriõpet.

* Tartu ülikool tõusis mainekas maailma ülikoolide edetabelis järgmise saja hulka.

Möödunud aastal esimest korda kuulsasse Academic Ranking of World Universities (ARWU) ehk Shanghai edetabelisse pääsenud Tartu ülikool kerkis tänavu edetabelis kohale, mis jääb vahemikku 301–400. Tabeli kõrgeimal kohal asub Harvardi ülikool, millele järgnevad Stanfordi ülikool ja Cambridge’i ülikool. Tänavu parandas TÜ oma kohta edetabelis saja koha võrra.

 

September

* Alustatakse rektori avatud ideehommikutega.

Esimesele kohtumiselt oodati kõiki tegusaid kolleege, kes tahaksid nõu anda ja kaasa rääkida riigijuhtide ja ülikoolide koostöövõimaluste teemal. See teema oli valitud paar päeva hiljem Riigikogus toimuva samasisulise seminari jaoks heade ideede kogumiseks. Eesmärk on luua vaba arutelu foorum, kus kõik küsimused ja teemaalgatused on oodatud ja soositud.

* Teadusasutuste baasrahastusel arvestatakse senisest rohkem ettevõtluslepingutega.

Jõustusid haridus- ja teadusministri määruse muudatused, mis korrastavad järgmisel aastal riigilt teadus- ja arendusasutustele jagatavat baasrahastust. Olulisim tahk Tartu ülikooli jaoks on see, et baasraha jaotamisel arvestatakse tunduvalt enam ettevõtluslepingutest laekunud tuluga. Teadus- ja arendustegevuse lepingutest laekunud tulu põhjal jagatakse 50% baasrahastuse kogusummast.

* Ametisse valiti Tartu ülikooli üliõpilasesinduse uus juhatus.

Eelneva juhatuse ametivolituste lõppedes asus esimehe kohale Taavi Vanaveski. Aseesimeestena alustavad tööd Eleri Pilliroog ja Sven Anderson. Oma platvormides rõhutasid värskelt valitud juhatuse liikmed vajadust muuta TÜÜE tööd tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Samuti on meeskonnal kavas kaasata varasemast suuremal määral erialaasutusi TÜÜE hariduspoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

 

Oktoober

* Senat ja nõukogu soovivad, et kõrgharidusseadustik toetaks ülikoolide iseseisvust.

Tartu ülikooli senat ja nõukogu sõnastasid ühisistungil olulised aluspõhimõtted ja soovitused, millest peaks lähtuma Eesti uut kõrgharidusseadustikku välja töötades. Keskne sõnum seadusandjale on vajadus kaotada asjakohatud seadusandlikud piirangud ülikoolide tegevusele, kõikide avaõiguslike ülikoolide staatust ja juhtimist ei ole otstarbekas korraldada ühise ülikoolideülese seadusega. Uue kõrgharidusseaduse väljatöötamise mõte peab olema bürokraatlike piirangute vähendamine.

* Professor Andres Metspalu võitis Balti assamblee teaduse auhinna.

Riias toimunud istungil otsustas Balti assamblee auhindade žürii anda teadusauhinna Andres Metspalule. Metspalu pälvis auhinna uuendusliku, mitmekülgse ning püsiva panuse eest geenitehnoloogiasse ja molekulaardiagnostikasse. 

 

November

* Tallinnas allkirjastati hea teadustava kokkulepe.

Eesti teadusasutuste allkirjastatud Eesti hea teadustava on loodud raamdokumendina, mis on juhiseks kõigile Eesti teadusasutustele ja neis töötavatele teadlastele. Dokumendi koostamise juhtimine usaldati Tartu ülikooli eetikakeskusele, kes oli juba enne asunud koostama Tartu ülikooli hea teadustava.

* Luuakse grandikeskus ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus.

Alates 1. jaanuarist 2018. aastal luuakse senise teadus- ja arendusosakonna põhjal Tartu ülikooli struktuuri kaks uut tugiüksust: grandikeskus, mis toetab ülikooli teadlasi teadusrahade taotlemises ning koordineerimises, ja ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, mis edendab tehnoloogiasiiret, uusettevõtlust ja ettevõtlikkust.

 

Detsember

* Emakeelne ülikool tähistas 98. aastapäeva.

1. detsembril tähistas Tartu ülikool rahvusülikooli 98. aastapäeva. Aastapäeva puhul peeti ülikooli aulas tavapärane aktus, kus promoveeriti audoktoreid ning doktoreid, nimetati auliige ning anti üle TÜ Rahvusmõtte auhind. Aulas toimunud rektori sõnavõtule järgnes Vanemuse 46 õppehoone eest peahoone juurde kulgenud tõrvikurongkäik.

* Allkirjastati Tartu observatooriumi ja Tartu ülikooli ühinemisleping.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Tartu ülikooli rektor Volli Kalm allkirjastasid 13. detsembril ülikooli ja Tartu observatooriumi ühinemislepingu. Alates 2018. aasta 1. jaanuarist tegutseb Tõraveres asuv Tartu observatoorium instituudina ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Minister Mailis Reps märkis, et teadusasutuste võrgu korrastamine aitab kindlustada teadus- ja arendustegevuse püsikindlust ja kvaliteeti. Nädal hiljem allkirjastati ka Eesi biokeskuse ühinemisleping.

* Lahkub rektor Volli Kalm

Rektor suri 23. detsembril Otepääl suusatades tekkinud terviserikke järel.

Virgo Siil

UT peatoimetaja 2017–2018

Jaga artiklit

Märksõnad

aastakokkuvõte