Kirsti Jõesalu uuris oma võidutööga nõukogude aja mäletamist Eestis.
FOTO: Virgo Siil

Konkursil anti üle poole rahalistest preemiatest TÜ teadustöödele

Uudis

Konkursi parimateks tunnistati Tartu ülikooli etnoloog Kirsti Jõesalu ja Tartu ülikoolis keemia magistrikraadi saanud, praegu Aacheni ülikoolis doktorantuuris olev Indrek Kalvet.

Tänavu esitati üliõpilaste teadustööde konkursile 521 tööd 34 ülikoolist, sealhulgas 17 välisülikoolist. Konkursil pälvis rahalise preemia 65 tööd. Kõige enam rahalisi preemiaid anti Tartu ülikoolis valminud teadustöödele (51%), Tallinna ülikooli läks 15% preemiatest, Tallinna tehnikaülikooli 12% ning Eesti kunstiakadeemia, Tartu tervishoiu kõrgkooli ja Eesti maaülikooli tudengite teadustöödele igale 3%. Välisülikoolide tudengid pälvisid kokku samuti 12% rahalistest preemiatest.

Kirsti Jõesalu (Tartu ülikool) pälvis peapreemia doktoritöö «Mäletamise dünaamika ja pinged nõukogudejärgses mälukultuuris: hilise nõukogude aja tähenduse loomine Eestis» eest. Kirsti Jõesalu analüüsis hilise sotsialismi tähenduse kujunemist ja dünaamikat Eestis 1990. aastatest kuni 2000. aastate esimese kümnendi lõpuni. Töö tulemuseks on detailirikas ja kriitiline sissevaade hilise nõukogude aja mäletamisprotsessi. Töö moodustavad artiklid on juba andnud olulise panuse nii rahvusvahelises sotsialismi ja postsotsialismi uuringutes kui eluloo- ja mälu-uuringutes.

Indrek Kalvet (RWTH Aacheni ülikool) pälvis peapreemia doktoritöö «Arvutuslike ja eksperimentaalsete meetodite kombineerimine siirdemetallkatalüüsi uurimisel» eest. Indrek Kalveti doktoritöö uuris siirdemetallkatalüüsi ning ühitas oma töös katselisi ja arvutuslikke meetodeid. Töös keskenduti peamiselt palladiumi ja nikli katalüüsitud reaktsioonidele homogeense katalüüsi tingimustes. Arvutuslike ja katseliste meetodite kooskasutus siirdemetallkatalüüsis on olnud vägagi edukas ning on võimaldanud teha avastusi, mis ühepoolse lähenemise korral ei oleks võimalikud olnud.

Žürii esinaine Riina Aav ütles peapreemiaid kommenteerides: «Kirsti Jõesalu sotsiaalselt tundlikul teemal tehtud töö aitab lahti mõtestada meie ühiskonnas toimuvaid arenguid ja ühiskonna muutumist ajas. Indrek  Kalveti töö seevastu on maailmatasemel teostatud keemiavaldkonna alusteaduslik uuring, tema artiklid on ka rahvusvaheliselt olulisel määral tähelepanu pälvinud. Tööd moodustavatele artiklitele on lühikese aja jooksul juba üle 200 korra viidatud.»

Jaga artiklit