Jürgen Beyer
FOTO: Andres Tennus

Mainekas teaduskirjastus avaldas TÜ raamatukogu vanemteaduri raamatu luteriusu prohvetitest

Uudis

Kirjastuses Brill ilmunud Jürgen Beyeri raamat «Lay prophets in Lutheran Europe (c. 1550–1700)» on esimene uurimus, mis käsitleb inglite ilmumist kõikides luteriusu kultuurides varauusaegses Euroopas, sealhulgas ka Eesti-, Liivi- ja Kuramaal.

Beyer dokumenteerib rohkem kui 350 juhtumit ja analüüsib materjali erinevatest vaatevinklitest, tehes kindlaks selle nähtuse keskaegsed juured.

Ta uurib uudiste levikut prohvetite seas, vaatleb nende sooritusi kutsumuste tõenduseks ning märgib nende märkusi kohaliku poliitika kohta. Samuti järgib ta prohvetite usuteaduslikke arutelusid ning tõlgendab varauusaegseid pühaduse ideid. Raamat lõpeb kõikide juhtumite kronoloogia ja bibliograafiaga. Beyer näitab, et ilmalikud prohvetid olid igapäevane osa luteriusu kultuurist. Ta asetab nähtuse ühiskondlikku, poliitilisse ja religioossesse konteksti.

Raamat pakub huvi teadlastele eri valdkondadest, nt folkloristikas, etnoloogias, ajaloos ja usuteaduses.

Jaga artiklit

Märksõnad

usuteadus