Korrastatud maastiku esialgne visand
JOONIS: Merle Muru

TÜ üliõpilased kujundavad uut maastikku ja uuenduslikku niidukooslust

Uudis

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste erialade üliõpilased hakkavad maapõueressursside arenduskeskuse MAREK teadlaste juhendamisel ja The Quarry Life Award projekti toel kavandama Aru-Lõuna lubjakivikarjääri uudseid maastikke ja poollooduslikke niidukooslusi.

Arvutimodelleerimisega kujundatakse karjääri mitmete saarte ja poolsaartega ligi 300 hektari suurune tehisjärv ning kaevandamisjärgse maapinna reljeef. Kogu projekt lähtub uudsest looduskaitsealasest lähenemisest, mille järgi karjääride oskuslik parandamine võimaldab luua elupaika vähearvukatele liikidele ning seeläbi aidata kaasa elupaikade ja liikide kaitsele.

«Nii on näiteks lubjakivikarjäärid hea elupaik looduses elupaiganappust kannatavatele lubjalembestele taimeliikidele ning nendega seotud putukatele. Ühele tulevastest tehissaartest rajataksegi järgmisel aastal mükoriisat moodustavaid seeni kasutades katseline lubjalembene niidukooslus ning koostatakse uue maastiku 3D-visioon, mida saab lubjakivi kaevandaja Kunda Nordic Tsement kasutada korrastamisprojekti koostades,» selgitab üks juhendavatest teadlastest, geoloogia vanemteadur Alar Rosentau.

Probleemipõhine lähenemine, kus on ühendatud nii maateaduste kui ökoloogia üliõpilaste teadmised ja värske mõte, võimaldab näidata uudseid võimalusi karjäärialade kasutamiseks ja nende elurikkuse suurendamiseks.

The Quarry Life Award on teadus- ja haridusprojektide konkurss, mida toetab HeidelbergCement grupp ja mille eesmärk suurendada karjääride elurikkust. Sellel aastal esitati konkursile kogu maailmast enam kui 300 projekti. Nende hulgast valiti välja kõige uuenduslikumad, mille tegevusi rahastatakse ning mille seast valitakse 2018. aasta sügisel välja nii piirkondlikud kui üleilmsed võitjad.

Jaga artiklit

Märksõnad

maateadus