Tudeng küsib

Aktuaalne

Miks tasub hakata tuutoriks?

Tuutoritegevus on vabatahtlik töö. Vabatahtlik üliõpilaselt üliõpilasele nõustamine ehk tuutoriks olemine erineb aga mitmetest muudest vabatahtlike tegevuste võimalustest selle poolest, et see toimub Tartu ülikoolis, kus sa juba õpid, ning on tihedalt põimunud õppetööga.

Tuutorina on sinu ülesanne abistada oma eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi, kes alustavad õpinguid ülikoolis. Sa saad aidata neil ülikoolieluga kohaneda, selgitades üliõpilaseks olemise põhimõtteid ja pakkudes võimalust arutada mitmesuguseid probleeme üliõpilase vaatepunktist.

Tuutor annab nõu, kust vajalikku teavet hankida, selgitab õppekorralduse põhitõdesid ja õpingute kavandamise võimalusi.

Kuidas peaks kõike vajalikku teadma ja oskama, kas tuutoriks tulija peab siis olema imeinimene? Sugugi mitte. Tuutoriks ei saagi hakata üleöö, selleks pakutakse ülikoolis vastavat ettevalmistust. Tuutoriks tulekuks piisab sellest, et oled sõbralik, sulle meeldib suhelda ning on olemas soov teisi üliõpilasi aidata. Välisüliõpilaste tuutorina pead oskama ka inglise keelt.

Tuutoriks soovijana tuleb sul end kirja panna ainekursusele «Tuutorite väljaõpe» (P2OO.00.007, 3+3 EAP). Kevadisel ainekursusel antakse ülevaade nii üliõpilaste õigustest, kohustustest ja võimalustest kui ka nõustamisest ja rahvusvahelisest õpikesk­konnast. Peale selle lihvitakse suhtlemisoskusi sotsiaalsete oskuste treeningul. Õppeaine teine osa ehk tuutoritegevuse praktika leiab aset sügisel ning siis toimuvad õppeaine raames peale tuutorina tegutsemise ka kogemusteringid, kus arutatakse omavahel tegevuskavasid, ideid ja küsimusi.

Aine läbimine ning tuutoriks olemine annab sulle võimaluse õppida paremini tundma seda, kuidas ülikool ja õppetöö toimivad, ning arendada oma korralduse-, esinemise-, suhtlemise- ja eneseanalüüsi oskust. Väheoluline ei ole ka tegevusega kaasnevad uued tutvused.

Alates kevadsemestrist on kõigile tuutorikoolituse läbinutele avatud ka uus õppeaine: «Mentorite väljaõpe» (P2OO.00.008, 3 EAP), mis võimaldab süvendada oma nõustamis-, juhendamis- ja juhtimisoskusi nii kogenud tuutoritel kui ka mentorina tegutsevatel üliõpilastel.

Õppeaine on loodud tuutoritele, kes soovivad panustada vabatahtlikku üliõpilaselt üliõpilasele nõustamise programmi järelkasvu ning on huvitatud jätkuvast enesearengust.

Kas sinust võiks saada tuutor – see on sinu vabatahtlik valik. Selle valikuga võid aga ühel hetkel mõnele mures või segaduses olevale kaastudengitele justkui imeväel sära silmadesse ja naeratuse näole tuua.

Tuuli Vallisoo

Infospetsialist

Õppeosakonna nõustamiskeskus

Jaga artiklit