Molekulaarne taimebioloogia: kütt-korilasest sünteetiliste taimedeni

Inauguratsioon

24. mail kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist.

Seemne ja taime vahelise seose mõistmine oli murranguline avastus inimkonna ajaloos, pannes aluse neoliitilisele revolutsioonile ja kütt-korilastest said põlluharijad. Kaasajal käsitleme taimi kui fotosünteesivaid keemiavabrikuid, mis toodavad veest ja süsihappegaasist toitu, energiat, aga ka keerulisi orgaanilisi ühendeid, mis on kasutuses maitseaine-, lõhna- ja biomeditsiinitööstuses. Sordiaretuse eesmärk on kombineerida geene ja mutatsioone, mis tagavad teatud tingimustes parima saagi või parimate omadustega vilja. Nüüd oleme taas murrangulises ajajärgus.

Hannes Kollist (Foto: erakogu)

Mistahes taime genoomi primaarjärjestuse kindlakstegemine on tegelik eesmärk ja juba on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad genoomide täpset «toimetamist». Samas arusaam genoomis peituva teabe ja taime fenotüübi, näiteks stressitaluvuse, vahel on jätkuvalt puudulik. Ületamaks teadmiste tühimikku genotüübi ja sellest tuleneva fenotüübi vahel, on arendamisel tööstuslike mõõtmetega platvormid, mis võimaldavad taimede kasvu üksikasjalikku jälgimist erinevates tingimustes.

Loeng annab ülevaate molekulaarse taimebioloogia viimaste aastate arengust ja kujunenud kitsaskohtadest ning lõpetab kitsamalt näidetega, kuidas rakendada teadmisi signaalsüsteemide toimimisest taimede põuakindluse reguleerimisel.

Professor Hannes Kollist lõpetas Tartu ülikooli 1993. aastal keskkonnakeemia erialal ja kaitses doktorikraadi molekulaar- ja rakubioloogia instituudis 2001. aastal teemal «Lehe rakuseina askorbaat kui osooni hävitaja ja tema transport läbi plasmamembraani». 2002. aastal töötas ta järeldoktorina Itaalia riiklikus põllumajandusinstituudis (Rooma, CNR-IBAF) ja 2002.–2007.aastal Helsingi ülikooli Viikki biokeskuses.

2007. aastal naasis Hannes Kollist Tartu ülikooli ja asus tehnoloogiainstituudis looma uut taimebioloogiaga tegelevat laborit. 2016. aasta septembrist on ta molekulaarse taimebioloogia professor. Hannes Kollist uurib keskkonnamuutuste kohanemisel taimedes toimuvaid kiireid reaktsioone ning õhulõhede avanemise ja sulgumise molekulaarseid mehhanisme.

Jaga artiklit