Vigastuste epideemia kirurgi pilgu läbi

Inauguratsioon

18. mail kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ kirurgiliste haiguste professor Peep Talving.

Kuigi vigastuste üleilmsel epideemial on väga suur negatiivne mõju, ei ole see saanud teaduslike analüüside ja ennetuslike meetmete tarbeks proportsionaalset rahastust. Ülemaailmne relvaseaduste karmistamine on langetanud läbivate vigastuste esinemist, kuid sõjakollete puhangud on olnud negatiivse mõjuga üleilmsele rahvatervisele. Arengumaade majanduslikud arengud on taganud vastavate maade rahvastikule transpordivõimekuse, mis omakorda on kaasa toonud suurema elanikkonna hulga, kes satub liiklustraumadesse.

Kuigi Eesti on läbivate vigastuste eest kaitstud, on siinne vigastussurmade osakaal Euroopa Liidu keskmisest kõrgem ning selle põhjused vajavad üksikasjalikumat uurimist ja sekkumist.

Peep Talving (Foto: Andres Tennus)

Inauguratsiooniloeng annab ülevaate üleilmsest traumaatiliste vigastuste epidemioloogiast, arengust, raviaspektidest ja tulevikuväljavaadetest. Kas maailm on turvaline paik? Mida tulevik toob?

Professor Peep Talving õppis Tartu ülikoolis arstiteaduskonna ravi erialal 1984.–1985. aastal. Ta lõpetas Karolinska instituudi 1995. aastal. Samal ajal residentuuriga valmis doktoriväitekiri, mille Peep Talving kaitses 2006. aastal Karolinska instituudis teemal «Maksa- ja kaksteistsõrmiku vigastused ning vedelikuteraapia veritsusšoki ravis» sidudes seejärel end õppejõutöö ning uuringutega trauma ja erakorralise kirurgia valdkonnas.

Professor Talvingul on pikaajaline rahvusvaheline kliiniline ja teaduslik kogemus Rootsist, Lõuna-Aafrika Vabariigist ning Ameerika Ühendriikidest. Peale arvukate teadusartiklite on ta avaldanud mitmeid käsiraamatute peatükke traumaatiliste vigastuste teemadel.

Peep Talving pöördus Ameerika Ühendriikidest tagasi Eestisse 2014. aastal ja 2015. aastast on ta SA Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse juhataja, SA Tartu ülikooli kliinikumi arst-konsultant ja Tartu ülikooli kirurgiakliiniku külalisprofessor. 2016. aastast on Peep Talving Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kirurgiliste haiguste korraline professor.

Jaga artiklit