Viljandi kultuuriakadeemia avab Tartus kunstide keskuse

Uudis

Septembris alustab Tartu ülikooli vanas anatoomikumis tööd kunstide keskus, mis koondab kogu valdkonna pädevuse ühte keskusse ja hakkab koordineerima üleülikoolilist kunstide õpet.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani, professor Margit Sutropi sõnul on kunstiõppe koondumine loodavasse keskusse oluline samm humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna seesmise tööjaotuse korraldamisel, ühtlasi avades Viljandi kultuuriakadeemiale akna Tartusse. «Vabade kunstide professorite loengute menukus eri valdkondade üliõpilaste ja ka töötajate hulgas näitab, et kaunite kunstide ja eneseväljendust ning loovust arendavate kursuste vastu on suur huvi. Nii tekkiski mõte panna kokku terve pakett taolisi kursusi, mille hulgast saab igaüks valida endale sobivaima,» rääkis Sutrop.

Kunstide keskuse juhataja Tuulike Kivestu sõnul pakub keskus kõikidele TÜ üliõpilastele võimalusi uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning oma loovuse igakülgseks arendamiseks.

Juba eeloleval sügissemestril käivitab kunstide keskus üleülikooliliste vabaainetena enam kui nelikümmend kursust. Teemad hõlmavad näiteks eneseväljenduse kunsti, praktilist kõnekunsti, helitehnoloogiat, arvutimuusikat, fotograafiat, pilditöötlust jne. Neile kursustele on võimalik registreeruda alates 15. maist.

Keskus soovib panustada ka õpetajakoolitusse, pakkudes tulevastele õpetajatele võimalust omandada kunstidealaseid teadmisi ja oskusi, mida kasutada töös laste ja noortega.

Peale tudengite ootab keskus oma loovust avastama ja arendama ka ülikooli õppejõude ja töötajaid. Pea kõikidel kursustel on võimalik osaleda ka täiendusõppijana.

Keskusel on plaan teha aktiivselt koostööd teiste kunstidealast haridust pakkuvate koolidega, näiteks käivitatakse selle aasta sügisel Tartu H. Elleri muusikakooliga ühine pärimustantsu aine.

Jaga artiklit

Märksõnad

kunstide keskus