Pärnu kolledži tudengid.
FOTO: Andres Tennus

Pärnu kolledž on aasta õppekvaliteedi edendaja

Uudis

Teist korda välja antud parima õppekvaliteedi auhinna pälvis Pärnu kolledž. Möödunud aastal viis auhinna koju arvutiteaduste instituut.

Õppekomisjoni esindaja õppeprorektor Martin Hallik tõi Pärnu kolledži taotluse juures esile konkreetselt sõnastatud eesmärgid ja põhjalikult lahtiseletatud tegevuse. Tema sõnul tulid seosed Tartu ülikooli arengukava ja Pärnu kolledži arengukava eesmärkide vahel selgesti välja. «Tugevaks küljeks on veel see, et see mudel on rakendatav ka teistes üksustes,» ütles Hallik.

Pärnu kolledž haaras oma taotlusse peale õppejõudude ja tööandjate ka tudengite tagasiside. «Esitatud andmeil kasvas uurimispraktika ja stuudiumi lõpetajate osakaal, seega on arendustöö olnud põhjalik ja nende loodud kahe semestri pikkune praktikakava toimib tulemuslikult,» ütles Hallik.

Tänavu kandideerisid õppekvaliteedi edendaja auhinnale õigusteaduskond, majandusteaduskond, ülikooli polikliinik ja peremeditsiini õppetool, ülikooli stomatoloogia kliinik, Narva kolledž, Pärnu kolledž ja Viljandi kultuuriakadeemia. Nende hulgast valis õppekomisjon välja kõige selgema fookuse, eesmärkide ja rakendusega taotluse.

Tartu ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse igal aastal ülikooli instituuti, kolledžit või teaduskonda edukalt kavandatud, elluviidud ja tulemusliku õppetöö kvaliteeti toetava tegevuse eest. Õppekvaliteedi edendaja pälvib ülikoolilt preemia, mille suurus on 30 000 eurot.

Auhind antakse üle 16. detsembril tänuüritusel «Üliõpilaselt ülikoolile – ülikoolilt üliõpilasele 2013».

Jaga artiklit