Spordiklubi hoolitseb tudengite vormi eest

Aktuaalne

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhatuse esimehe Harry Lembergi sõnul on spordiklubil kaks tähtsat eesmärki. Esiteks tagada võimalused  sportlikuks tegevuseks neile tudengitele, kes tahavad olla kehaliselt  aktiivsed, teiseks olla toeks ja pakkuda  tudengitest tippsportlastele  sportimistingimusi, mille najal spordis tippu jõuda.

Praegust olukorda kommenteerides leiab Lemberg, et sellega, mis lisarahastust ei eelda, tullakse toime. «Eesti spordiseaduses pole ju kirjas, et ülikoolid peaksid sporditeemadega tegelema, aga viimased Tartu ülikooli rektorid on olnud väga spordimeelsed ja tänu neile on üliõpilastel palju häid võimalusi kehaliselt aktiivseks tegevuseks,» ütles ta.

Lemberg leiab, et spordiklubi peab oma tegevuses olema võimalikult tõhus. Paljud tudengid tulevad ülikooli õppima, ent jäävad oma spordiklubide juurde, mis tähendab, et nende tegevuse kaudu ei paista ülikool välja. Sellegipoolest pakub  spordiklubi ka neile sportlastele võimalusi harjutada oma rajatistes ja toetab osalemist üliõpilaste tiitlivõistlustel.

Tippsportlastest tudengite  toetuseks loodi 1999. aastal spordistipendiumid. Toona oli eesmärk katta sportlaste õppemaksud. Tänavu, tasuta kõrghariduse aastal, kuulutas akadeemiline spordiklubi välja viis stipendiumit, millest kolm said parimatele kätte jagatud. «Stipendium oli 2000 eurot, et tudeng saaks katta neid kulutusi, mis puudutavad toitlustust, elamist ja võib olla ka ainepunkte kinni maksta,» kirjeldas Lemberg.

Sportimistingimuste parandamiseks loodab ühelt poolt akadeemiline spordiklubi ja teiselt poolt Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskond luua Ujula tänavale spordikeskuse ehk maja, kuhu koonduks  õppe- ja sporditegevus. Äkki kujuneb selline kompleks, milles on nii spordiruumid kui ka akadeemiliseks spordi - ja füsioteraapiaõppeks vajalikud tingimused, liiga ambitsioonikaks. «Eesmärk peabki ambitsioonikas olema, et oleks kuhu pürgida, arvan, et ei ole mõtet teha asja, mis homme on ajalugu,» ütles Lemberg.

Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna dekaan professor Priit Kaasik toetab kompleksi ideed ja leiab, et tegu on realistlikult ambitsioonika ettevõtmisega. Tema sõnul toetaksid akadeemiline õpe ja sporditegevus teineteist ning jõuaksid mõlemad tippu.

Praeguseks on spordiklubi ja teaduskonna koostöös valminud Ujula tänava spordikompleksi arenduse eskiis, on arutatud, mis peab kompleksis olema ja mismoodi keskus võiks välja näha. Järgmine samm on Lembergi sõnul kavandatu teoks teha, kuid see nõuab raha. Kust ja millal see tuleb, eeldab nii kokkuleppeid ülikoolis kui ka koostööd linna ja riigiga. «Eks me peame kogu aeg ennast meelde tuletama, sest sellel on kogu Tartu ja ka Eesti mõttes väga suur roll,» ütles Lemberg.

Ent miks oleks üldse tarvis spordikeskus teha Tartu ülikooli sildiga, mitte kaasata tervet Tartut? Lemberg tunnistab, et eri aegadel on see mõte läbi käinud ja seda pole kõrvale jäetud. Professor Kaasik leiab, et spordiakadeemia võib olla tulevikuvisioon, ent peab sellisel juhul olema kvaliteetse hariduse ja sportimisvõimaluste pakkuja. «Tõsiasi on see, et tegu pole kasumliku tegevusega, puhtalt kommertslikel alustel pole sellise akadeemia ülalpidamine võimalik,» ütles professor.

Signe Ivask

UT toimetaja 2013–2014

Jaga artiklit