TÜ leiutis sai Euroopa patendi

Uudis

Tartu ülikooli leiutisele «On-line süsteem, meetod selle kalibreerimiseks ning antibiootikumide jääkide samaaegseks tuvastamiseks ja kontsentratsioonide mõõtmiseks piimas» anti Euroopa patent.

Tegu on leiutisega, mis võimaldab piimas esinevate enamkasutatavate antibiootikumide jääkide määramist lehma lüpsmise käigus, vähendades sellega praakpiima hulka ja suuri tootmiskadusid.

Tartu ülikooli kolloid- ja keskkonnakeemia vanemteadur, uurimisrühma juht Toonika Rinken ütles, et piimatootjate üks suuremaid probleeme on lehmade haigused, mis mõjutavad toodetava piima kogust ja kvaliteeti. Neid haigusi ravitakse tavaliselt mitmesuguste antibiootikumidega, mis raviperioodi ajal jõuavad ka lehmapiima. Selleks, et ravimite jäägid inimese toidu sisse ei jõuaks, kuulub ravialuste lehmade piim ravi ajal ja sellele järgneval keeluajal utiliseerimisele, põhjustades suuri tootmiskadusid. Rinkeni andmetel on Eestis sellise praakpiima hulk aastas hinnanguliselt 30 000 tonni.

Rinkeni sõnul võimaldab TÜ-s väljatöötatud leiutis määrata piimas esinevate enamkasutatavate antibiootikumide jäägid lehma lüpsmise käigus. Rinken ütles, et leiutise abil on võimalik vältida suuremate piimakoguste saastumist ravimijääkidega ning parandada toodetava piima kvaliteeti.

Tartu ülikool on esitanud rahvusvahelised patenditaotlused veel sama töörühma leiutisele, mis käsitleb udarapõletiku varajast avastamist piimas leiduvate biomarkerite alusel enne kliinilise haiguspildi teket lehmal. Uurimistööd jätkuvad, et leida lahendused udarapõletikku tekitavate olulisemate patogeenide kiireks tuvastamiseks piimas, mis võimaldab suurendada loomade ravi efektiivsust ja vähendada kasutatavate ravimite kogust. Loomade raviks kokku kasutatakse Eestis antibiootikume puhta toimeaine alusel kokku umbes kümme tonni aastas.

Mõlemat leiutist tunnustati kevadel Korea rahvusvahelisel naisleiutajate näitusel kahe hõbemedaliga.

Jaga artiklit