Uuring konkurentsivõimest

Uudis

Tartu teaduspark avaldas Tartu ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime ning kasvualade uuringu tulemused, mida TÜ majandusteaduskond kasutab alusteabena regiooni nutika spetsialiseerumise strateegia koostamiseks. Analüüs kirjeldab Tartu linna ja Lõuna-Eesti konkurentsivõimet viimase kümne aasta jooksul võrreldes Tallinna ja kogu Eestiga.

Analüüsist selgub, et teenuste sektori eelisvaldkondades peegeldub ülikoolilinna eripära. Tartus registreeritud ettevõtetes töötab üle poole teadus- ja arendustegevuse teenuste haru töötajatest. Koolitatava inimvara puhul on Tartu ja Lõuna-Eesti kõrgkoolides esindatud kõik õppevaldkonnad, kuid erinevus spetsialiseerumises on tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, kus teadus on rohkem seotud Tartu ülikooliga ja õpe maaülikooliga. Samas on piirkonnas oluline baas enamikes kutseharidusvaldkondades, mida nutika spetsialiseerumise elluviimine vajab.

Tartu teaduspargi projektijuht Karl Viiol täpsustas, et uuring sai alguse tänavu 30. septembril ning lõpparuanne esitati majandusosakonnale 18. novembril. «Uuringu idee sai alguse õppereisilt, kus tajusime, et teaduspõhine lähenemine võib aset leida ka alt-üles-põhimõttel. Lähtutakse sellest, mis on ettevõtjatel vaja ja selle põhjal luuakse strateegia,» kirjeldas Viiol. Tema sõnul pole uuring kindlasti veel läbi ja tööd materjaliga jätkatakse.

Analüüsi tellis Tartu ülikooli majandusteaduskond, kes on teostanud arvukalt konkurentsivõime ja innovatsiooni uuringuid. Samuti on projektimeeskond koostanud valdkondlikke konkurentsivõime analüüse, näiteks uuriti Eesti masinatööstuse ja teenussektori konkurentsivõimet.

Jaga artiklit