Tunnustamised UT juuli 2013

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi endine insener Hilja Soovik, 75. sünnipäeval füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna spetsialist Rein Kink ja 50. sünnipäeval arstiteaduskonna lastekliiniku juhataja, pediaatria professor Vallo Tillmann.

TÜ väikese medaliga tunnustati filosoofiateaduskonna keelekeskuse koordinaatorit Kersti Reinsoni.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid filosoofiateaduskonna dekanaadi endine juhataja Maie Aitaja ning 70. sünnipäeval filosoofiateaduskonna dekanaadi endine koordinaator Riina Laidvee.

TÜ aumärgiga tunnustati ajakirja Universitas Tartuensis endist peatoimetajat Sigrid Rajalot.

TÜ tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval arstiteaduskonna sisekliiniku sekretär Helvi Parksepp; 60. sünnipäeval õigusteaduskonna külalisprofessor Eerik Kergandberg, õigusteaduskonna koosseisuvälised õppejõud Raivo Öpik ja Aare Reinumägi, õigusteaduskonna inglise õiguskeele õpetaja Reet Talpsepp, filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi arvutilingvistika teadur Tiit Hennoste, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna insener Ülle Talvik, raamatukogu raamatukogude vahelise laenutuse keskuse juhataja Maria Luštšik ning raamatukogu peainseneritalituse elektrik Ülo Nõlvak; 50. sünnipäeval õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi võrdleva õigusteaduse lektor Silvia Kaugia, õigusteaduskonna koosseisuväline õppejõud Andra Pärsimägi, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent Piia Post ja mereinstituudi merebioloogia teadur Andres Jaanus, matemaatika-informaatikateaduskonna hajussüsteemide professor Eero Vainikko ja arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia teadur Neeme Kahusk, raamatukogu sisukirjelduse osakonna raamatukoguhoidja Pille Naggel ning rahandusosakonna analüüsi peaspetsialist Kalle Hein.

Jaga artiklit