Sirje Rammo – 60

Juubel

3. septembril tähistas 60 aasta juubelit eesti keele võõrkeelena lektor, eesti keele magister Sirje Rammo.

Rammo lõpetas Tartu riikliku ülikooli eesti filoloogi ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja diplomiga (1979). Tartu ülikoolis on ta töötanud juba üle neljakümne aasta (alates 1972. aastast), alustades arvutuskeskuse insenerina ja jätkates 1977. aastast juba oma erialal. Kuni 1990. aastani töötas ta eesti keele kateedris, praktilise eesti keele kateedri (praegu eesti keele võõrkeelena osakond) asutamise järel asus ta õpetama eesti keelt võõrkeelena.

Need aastad on kujunenud Rammole väga viljakaks: ta on õpetanud kõiki eesti keele võõrkeelena eriala tudengeid ja juhendanud hulgaliselt diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid. Ta on lugenud praktilisi eesti keele kursusi, muu hulgas foneetika-, sõnamoodustus- ja sõnavarakursusi. Eriliselt soojad mälestused on kõigil osalistel eesti keele õppest draamatekstide põhjal, mille raames on ta üliõpilastega lavastanud Eesti klassikute näidendeid.

Eesti keelt on Rammo õpetanud ka mitmetes välisülikoolides: ta õpetas eesti keelt Peterburi riiklikus ülikoolis, Moskva riiklikus ülikoolis ja Vilniuse ülikoolis. 2007/2008. õppeaastal oli ta eesti keele lektor Peterburi riiklikus ülikoolis.

Sirje Rammo uurimistöös on olulisel kohal olnud Võru murde ja Setu murraku käsitlemine. Suurt rõhku on ta pannud ka sõnavara omandamise ja kasutamise uurimisele. Rammo on tegelenud ka eesti keele õpetamise metoodika probleemidega, ta on koostanud mitmesuguseid õppematerjale, samuti osalenud mitmete rahvusvaheliste Socrates Lingua projektide raames eesti keele alaste multimeedia õppematerjalide väljatöötamisel.

Tema pikaajalise pedagoogitöö kogemused kajastuvad ka 2012. aastal ilmunud eesti keele õpikus «Keel selgeks!».

Palju õnne ja tugevat tervist soovivad kolleegid eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Jaga artiklit