Tiit Hennoste – 60

Juubel

12. augustil tähistas oma 60. sünnipäeva eesti ja üldkeeleteaduse instituudi teadur Tiit Hennoste.

Tiit Hennoste lõpetas Tartu riikliku ülikooli eesti keele ja kirjanduse eriala 1982. aastal ja jätkas aspirantuuris 1982–1985. Sestsaadik on ta töötanud Tartu ülikoolis, algul õpetajana, hiljem eesti keele labori juhataja ning teadurina. Lisaks sellele on ta töötanud lektorina Amsterdami ja Helsingi ülikoolis.

Tiit Hennoste suurimaks teeneks on eesti suulise kõne uurimise algatamine. Süstemaatiline uurimine sai alguse 1990. aastate teisel poolel, mil käivitus suulise kõne loengukursus, loodi suulise kõne uurimisrühm ja hakati koguma suulise keele korpust. Tiit on toonud Eestisse suulise kõne olulisima uurimismeetodi – vestlusanalüüsi. Suuliste dialoogide analüüs on olnud aluseks ka suhtlusstrateegiate modelleerimisel arvutil ja kasutajaga eesti keeles suhtleva dialoogsüsteemi loomisel. Tiidu eestvedamisel on hakatud koguma süstemaatilist netiallkeelte korpust.

Tiit on mees, kellel on üheksa ametit. Lisaks suulisele ja internetisuhtlusele on ta uurinud modernismi eesti kirjanduses, ajakirjandustekstide ehitust ja funktsioneerimist ühiskonnas, koostanud eesti keele sotsioperioodide mudeli, esitanud eesti keele allkeelte süsteemi, olnud eesti rahva muuseumi näituse «Muuseum näitab keelt» kuraator, Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali nõukogu liige jne. Tiit on mitmete ajakirjade (Keel ja Kirjandus, Akadeemia) toimetuskolleegiumi liige. Väsimatu ja särava ideegeneraatorina nakatab ta kõiki, on alati südamlik ja hooliv kolleeg ning hea nõuandja.

Palju õnne ja jätkuvat energiat soovivad kolleegid eesti ja üldkeeleteaduse instituudist ning arvutiteaduse instituudist

Jaga artiklit