IN MEMORIAM

In memoriam

Henni-Heidi Kallak (20.10.1931–08.07.2013) sündis ja sai keskhariduse Viljandis.

1951. aastal asus ta Tartu riiklikus ülikoolis õppima bioloogiat, lõpetamise järel suunati ta Võrru kooliõpetajaks. Kuid juba 1958. aastal jätkas ta õpinguid ülikooli aspirantuuris, pühendades sestpeale kogu elu teadusele ja ülikoolile.

Kallak alustas õppejõutööd 1961. aastal dialektilise ja ajaloolise materialismi kateedri assistendina, ehmatades nii mõndagi tudengit eksamil rangete nõudmistega. 1962–1964 oli ta geneetika- ja darvinismikateedri assistent, kus ilmutas teadusprobleeme käsitledes julgelt kriitilist vabameelsust, lahknedes oluliselt tõlkeõpikutest ja lõssenkistist dotsendi loengutest. Ta üllatas seminarides üliõpilasi asjalike seletustega kromosoomidest, geenidest ja Mendeli geneetikaseadustest, mida loengukursustes oli tutvustatud kui roiskuva kapitalismi väljamõeldisi.

1964. aastal kaitses Kallak bioloogiakandidaadi kraadi ja 1967 anti talle dotsendi kutse. Mõned aastad (1968–1971) täitis ta ka bioloogia-geograafiateaduskonna prodekaani kohustusi. Aastatel 1971–1981 oli dotsent Kallak geneetika ja darvinismi (geneetika ja tsütoloogia) kateedri juhataja. 1992. aastal valiti ta TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professoriks evolutsioonilise bioloogia õppetoolis. 1997. aastal sai ta emeriitprofessori staatuse. Töötanud mõned aastad samas õppetoolis teadurina, jäi ta 2001. aastal pensionile.

Henni Kallak oli hinnatud õppejõud ja austusväärne kolleeg. Ta õpetas evolutsioonibioloogiat, ositi ka geneetikat. Õpetajana iseloomustas teda selge ja loogiline loengustiil, aine põhjalik ning olemuslik käsitlus ja karm nõudlikkus eksamil. Oma pikaaegse loengukursuse «Darvinism ja evolutsiooniõpetuse ajalugu» jaoks koostas ta täiuslikud õppematerjalid, näiteks «Evolutsiooni põhitegurid» (1967), «Evolutsiooniidee kujunemisest» (1973) ja «Adaptsiogenees ja liigiteke» (1986).

Kallak oli palju aastaid nõutud ja kiidetud lektor bioloogiaõpetajate täienduskursustel. Ühtlasi kirjutas ta mitu evolutsiooniainelist raamatut õpetajate ja laiema huvilisteringi tarbeks, olgu siin nimetatud «Elusa looduse evolutsioonist» (1970) ja «Darvinism, selle eelkäijad ja edendajad» (1984). Peaaegu kõigi keskkoolibioloogia õpikute evolutsioonipeatükid on pärit tema sulest. Ta kujundas ja korrastas eesti evolutsioonibioloogia terminoloogiat, mis on jäädvustatud rohketes entsüklopeediaartiklites, paljude õpilaste mälus ning kogu eestikeelses kirjasõnas evolutsiooni kohta.

Kallak tegeles järjepidevalt teadustööga. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid taimegeneetika, taimede arengubioloogia ja evolutsiooniideede ajalugu. Ta valiti 2006. aastal Eesti bioloogiaõpetajate ühingu auliikmeks ning sai 2009. aastal Eesti inimesegeneetika ühingu elutööpreemia. Henni-Heidi Kallak on maetud Tartu Rahumäe kalmistule.

Kolleegide nimel Mart Viikmaa ja Anu Saag

Jaga artiklit