Õnnitleme

Õnnitlused

65

Anne Rand, majandusgrupi juhataja – 15. september

Helbe Metsik, administraator – 19. september

Andres Piirsoo, meditsiinilise rakubioloogia dotsent – 24. september

Ljudmila Savihhina, laborant – 30. september

60

Marina Aunapuu, histoloogia vanemteadur, histoloogia dotsent – 7. september

Tiina Randlane, lihhenoloogia dotsent – 10. september

55

Arvo Kikas, röntgenspektroskoopia vanemteadur, röntgenspektroskoopia labori juhataja – 5. september

Urve Paaver, farmatseutilise tehnoloogia vanemassistent – 21. september

50

Pille Naggel, raamatukoguhoidja – 1. september

Sirje Zeiger, raamatupidaja – 26. september

Tiit Võlli, klienditeenindaja – 29. september

45

Laila Tasa, õppekorralduse peaspetsialist – 10. september

Piret Orav, sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekanaadi juhataja – 13. september

Tuomas Johannes Huumo, soome keele ja kultuuri professor – 14. september

Piret Tüür, anorgaanilise keemia õppetooli vanemlaborant – 29. september

Einike Pilli, õppimise ja õpetamise arenduskeskuse konsultant – 30. september

40

Priit Sander, ärirahanduse ja investeeringute dotsent, rahanduse õppetooli juhataja – 1. september

Vadim Semenov, vene kirjanduse dotsent – 6. september

35

Kristi Lõuk, eetikakeskuse projektijuht – 7. september

Lauri Saks, ihtüoloogia ja kalanduse teadur, loomaökoloogia teadur – 8. september

30

Karin Kipper, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 16. september

Jaga artiklit