Tiina Randlane – 60

Juubel

TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna dotsent Tiina Randlane on rahvusvaheliselt tuntud lihhenoloog. 

Ta on oma teadlasekarjääri pühendanud samblike süstemaatikale ja kelle südameasjaks on kõigile huvilistele tutvumiseks mõeldud emakeelsete teabeallikate koostamine.

Tiina õppis Tartu riikliku ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas ja lõpetas selle cum laude botaanika erialal (1977). Seejärel jätkusid õpingud aspirantuuris TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris (1977–1982) ning bioloogiakandidaadi kraadi kaitsmine 1986. aastal. Kandidaaditöö teema oli «Eesti läänesaarte lihhenofloora analüüs» – sestpeale on Tiina paralleelselt samblike süstemaatikaga pidevalt seotud Eesti lihhenofloora liigilise koosseisu uurimisega.

Aastakümnete jooksul on Tiina olnud eestvedaja sellistes Eesti lihhenoloogia valdkonna suurtöödes nagu Eesti samblike andmebaasi loomine, Eesti samblikuliikide nimekirja regulaarne uuendamine ning raamatute «Eesti suursamblikud» (1994) ja «Eesti pisisamblikud» (2004) koostamine. Koostöös kolleegidega on nendele eestikeelsetele teaduslikele käsiraamatutele lisandunud laiemale kasutajaskonnale mõeldud väga populaarne «Väike sammalde ja samblike raamat» (2004) ning «Eesti puudel kasvavad suursamblikud» (2011). Viimane on trükitud kolmkeelsena ja saadaval ka mitme elektroonilise versioonina.

Tiina Randlane on koordineerinud rahvusvahelist projekti KeyToNature, mis on toetanud teaduse populariseerimist ja võimaldanud samblike interaktiivõpet juba koolilastele, tema juhtimisel loodud interaktiivsed määrajad internetis ja nutitelefonides auhinnati 2010. aastal Eesti teaduse populariseerimise peapreemiaga parima uue algatuse eest.

Tiina Randlase viljakat teaduslikku tegevust näitab tema arvukate ingliskeelsete teaduspublikatsioonide arv (umbes 90), samuti nooremate kolleegide hulk, kes on tema juhendamisel kaitsnud või kaitsmas doktorikaadi. Ka rahvusvahelises teaduselus ei piirdu Tiina siiski pelgalt tavapäraste publikatsioonidega – tema juhtida on globaalne Cetraria-taoliste samblike taksonoomia andmebaas, tuntud ja tunnustatud on Tartu ülikoolis loodud Euroopa habesamblike interaktiivne määraja. Tiina on olnud rahvusvahelise lihhenoloogia assotsiatsiooni (IAL) nõukogu liige (1992–2004) ning mitmete rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide liige või ekspert. Lisaks teadusajakirja Folia Cryptogamica Estonica toimetuskolleegiumi vastutav liige ning rahvusvaheliste erialakonverentside korralduskomitee liige või esinaine (rahvusvahelise lihhenoloogia assotsiatsiooni viies ülemaailmne konverents Tartus 2004).

Õnnitleme juubilari ja soovime talle jätkuvat energiat ja entusiasmi ning põnevaid tulemusi teadusmaailmas!

Sõbrad, kolleegid ja õpilased TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonnast

Jaga artiklit