Ave Suija 50

Juubel

16. aprillil saab 50-aastaseks ökoloogia ja maateaduste instituudi lihhenoloogia vanemteadur Ave Suija.

Tartu Ülikooliga on Ave seotud olnud juba alates 1990. aastast ning tema õpingud päädisid 2005. aastal filosoofiadoktori kraadi kaitsmisega botaanika ja mükoloogia erialal.

Ave doktoritöö käsitles esmakordselt Eesti lihhenikoolsete ehk samblikel parasiteerivate või parasümbiontidena kasvavate seente taksonoomiat, levikut ja mitmekesisust, hõlmates kokku üle saja liigi. Ave on siiani jäänud selle looduses ja isegi mikroskoobi all väga raskesti märgatava rühma parimaks asjatundjaks Eestis ning ta on selles vallas ka rahvusvaheliselt hinnatud spetsialist.

Koostöös kolleegidega Euroopast ja kaugemaltki on Ave kirjeldanud mitmeid maailmale uusi lihhenikoolseid seeneliike, mis on kogutud näiteks Norrast, Keeniast ja Tasmaaniast. Tema auks anti hiljuti Valgevenes harilikul korpsamblikul avastatud lihhenikoolsele seenele nimeks Carponia suijae.

Ave uurib ka mitmesugustes elupaikades, näiteks mageveekogude kividel olevaid samblikukooslusi, osaleb aktiivselt Põhjamaade Lihhenoloogide Seltsi juhatuse töös ning juba kümme aastat on edukalt kureerinud TÜ loodusmuuseumi mükoloogilisi kogusid. Samuti on ta aastaid õpetanud samblikke koolilastele ja harrastajatele ning kirjutanud samblikumaailma salapärast Fred Jüssi pildiraamatus «Kivimustrid».

Pärnakana armastab Ave merd, talle meeldib väga kollane värv ning üks tema eriline kirg on kaasaegne tants. Omamoodi salapära Ave ümber loob ka pikaajaline huvi jooga ja prantsuse keele vastu.

Kuigi loomult on ta pigem kass, kes kõnnib omapead, hindame väga Ave sõbralikkust, abivalmidust ja head huumorimeelt, mistõttu on ta imeline välitöökaaslane! Peale selle on Ave üles kasvatanud kaks toredat (ja temast enam kui peajagu pikemat) poega – muide, ühele neist luges ta hiljuti TÜ-s ka mükoloogia loengut.

Soovime Avele jätkuvat sära ja salapära, teravat silma samblikumaailma uuteks avastusteks ning palju jaksu Põhjamaade Lihhenoloogide Seltsi tänavusuvise sümpoosioni korraldamiseks Pärnu- ja Saaremaal.

Õnnitlevad kolleegid TÜ ÖMI botaanika osakonnast

Jaga artiklit