Õnnitlused

Õnnitlused

75

Virve Aedma, kõnekeskuse grupi infosekretär – 7. aprill

70

Peeter Oja, arvutusmeetodite vanemteadur – 16. aprill

Heli Tooman, turismi­majanduse dotsent – 28. aprill

60

Tõnu Meidla, paleontoloogia ja stratigraafia professor ning paleontoloogia ja stratigraafia õppetooli juhataja – 13. aprill    

50

Mailis Tõnisson, laborimeditsiini assistent – 3. aprill

Riho Altnurme, kirikuloo professor ning humanitaar­teaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan – 5. aprill

Heili Orav, keeletehnoloogia lektor ja üldkeeleteaduse teadur – 7. aprill

Külli Laanepõld, Pärnu kolledži juhiabi – 18. aprill

45

Jelena Nõmm, vene kultuuri lektor – 5. aprill

Anneli Sepp, raamatukogu infosüsteemi peahaldur – 28. aprill

40

Gerda Mihhai­lova, juhtimise assistent ning teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuht – 3. aprill

Natalija Joonas, vene keele õpetaja – 12. aprill

Aveli Asber, Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kunstiline juht – 21. aprill

Liina Käär, sotsiaaltöö assistent – 22. aprill

Rael Laugesaar, lastehaiguste lektor – 28. aprill

35

Vladislav Ivaništšev, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 4. aprill

Olga Orehhova, inglise keele assistent – 8. aprill

Jaga artiklit