Ants Järv

In memoriam

15.12.1928–13.03.2019

Meie seast on lahkunud kirjandus- ja teatriuurija, kauaaegne õpetaja ning Tartu Ülikooli õppejõud Ants Järv.

1950. aastast kuni 1970. aastate lõpuni õpetas ta eesti keelt ja kirjandust toonases Tartu 1. Keskkoolis, mis praegu kannab taas Hugo Treffneri Gümnaasiumi nime. Varakult hakkas ta avaldama kirjandusarvustusi ja artikleid, 1960. aastail alustas ka teatrikriitikuna ning süvenes eesti kirjanduse ja teatri probleemidesse uurijana. Nii oli loomulik, et ta kutsuti õpetama ka Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedrisse, kus ta töötas kuni 1997. aastani.

Järv oli pühendunud pedagoog, kes ei piirdunud õpetamisega klassis ja auditooriumis, vaid koostas ka õppematerjale, kirjutas kõrgkooliõpikuid (nt «Eesti lastekirjandus», 1989) ning oli paljude keskkooli kirjandusõpikute kaasautor. Samuti oli ta ülevaateteose «Eesti kirjanduslugu» (2001) üks autoreid.

Ants Järv uuris eeskätt eesti dramaturgia ja lastekirjanduse ajalugu. Tema kandidaadiväitekiri käsitles August Kitzbergi draamaloomingu retseptsiooni teatris ja kriitikas. Kitzbergi-huvi viljaks on raamatud ««Libahunt» teatris ja kriitikas» (1979) ning «August Kitzbergi «Tuulte pöörises» 100» (2006).

Juba 1970. aastatel asus ta koguma materjali väliseestlaste teatrielu kohta ning niipea kui piirid avanesid, uurima rajatagust teatritegevust lähemalt. Nii valmis mahukas ja usaldusväärne ülevaade «Väliseesti teater. Väliseesti seltsi- ja teatritegevuse põhijooni» (2009). Viimati nimetatud raamatu andis välja Vanemuise Selts, mille taasasutajaid 1994. aastal oli ka Ants Järv. Tema sulest ilmusid seltsi väljaandel veel ülevaated Lydia Koidulast (2000) ja Karl Menningust (2011).

Järv edendas ja ühtlasi uuris Soome ja Eesti kultuurisuhteid. 1970. aastate lõpus ja 1980. aastate algupoolel õpetas ta eesti keelt ja kultuuri ka Soomes Turu ja Helsingi ülikoolis.Ta oli Soome Kirjanduse Seltsi ja Elias Lönnroti Seltsi liige. Sellest huvisuunast annavad tunnistust arvukad artiklid nii Eesti kui ka Soome teaduslikes väljaannetes.

Ants Järve tööpäev uurijana ja õpetajana kesk- ja ülikoolis oli pikk. Õpilased mäletavad teda nõudliku ja asjatundliku õppejõuna. Tema loengud algasid tavaliselt kohe hommikul – varane aeg sobis talle. Neis ei puudunud teatraalsed jooned; küllap oleks ta oma madala kõlava häälega sobinud esinema lavalegi. Aga ülikooliski innustasid Ants Järve loengud eesti teatri ja draama ajaloost paljusid teatriga tegelema.

Oli üsna loomulik, et kui 1992. aastal avati Tartu Ülikoolis teatriteaduse eriala, sai Ants Järvest üks selle alusepanijaid ja esimesi õppejõude. Tema õpilased ja õpilaste õpilased jäävad teda tänulikult mäletama.

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus

Jaga artiklit