Rein Prank 70

Juubel

22. märtsil tähistab oma 70. sünnipäeva arvutiteaduse instituudi emeriitdotsent Rein Prank.

Rein alustas 1973. aastal tööd Tartu Ülikooli toonases matemaatilise statistika ja programmeerimise kateedris, lugedes mitut matemaatilise loogika põhi- ja erikursust. Tema huvi kasutada õppetöös arvutit tõi kaasa selle, et ta hakkas juba 1990. aastatel arendama tarkvara, mis võimaldaks matemaatikakursustel tulemuslikumalt õpetada. Seepärast andis ta üliõpilastele ka õpiprogrammide tegemise loenguid.

Rein Prangi juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd ja seitse magistritööd. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli, millest enamik käsitlevad matemaatilise loogika probleeme. Samuti on ta kirjutanud sellest, kuidas arvuti abil paremini matemaatikat õpetada, koostanud õpikuid ja ülesannete kogusid. Kõige värskem neist pärineb 2018. aastast. Ka pärast emeriteerumist 2018. aastal on ta teadustööd sama aktiivselt jätkanud.

Õppejõuna ja lõputööde juhendajana on Rein äärmiselt nõudlik, põhimõttekindel ja täpne – nii teiste kui ka iseenda suhtes. Töökaaslased kirjeldavad Reinu kui heatahtlikku ja toetavat kolleegi. Samas pole ta kunagi talunud lauslollusi. Tema lähenemine igasugustele probleemidele ja aruteludele on omane tõelisele matemaatikule: argumendid peavad olema vettpidavad ja loogiliste vastuoludeta.

Aastatega on Reinust saanud Tartu Ülikooli raudvara ning nüüd jõuavad tema loengutesse juba endiste üliõpilaste lapsed. Kui üks vilistlastest kuulis, et ka tema laps õpib Reinu käe all, rõõmustas ta, et midagi on ülikoolis jäänud ka täpselt samasuguseks.

Varasematel aastatel tegeles Rein tõsiselt spordiga, eriti orienteerumisega. Ta on osalenud mitmel Tartu suusamaratonil ja sporti teeb ta siiani, kuigi väiksema koormusega. Suviti veedab Rein aega oma maakodus, kus ta sageli remondib ja ehitab.

Soovime Reinule palju tervist ja edu!

Töökaaslased arvutiteaduse instituudist

Jaga artiklit