Juubel

Juubel

Marge Täks – 50

29. jaanuaril tähistas Marge Täks oma 50. sünnipäeva. Praegu töötab Marge Tartu ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetoolis ettevõtlus­pedagoogika lektorina ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu sisujuhina.

Marge on omandanud bakalaureusekraadi Estonian Business Schoolis rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ja magistrikraadi Tallinna ülikoolis andragoogika erialal. 2015. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis filosoofiadoktori kraadi haridusteadustes. Tema doktoritöö teema oli «Inseneriõppe üliõpilaste õpikogemused ettevõtlusõppest». 

Marge teadustöö põhisuund on ettevõtlusharidus. 2011. aastal läbis ta SA Archimedese programmi Primus ellu kutsutud mentorõppejõudude programmi ja alustas pärast seda praktiseerimist õppejõudude mentorina. Samal aastal tunnustas Primus-programm Marget I preemiaga õppekvaliteedi arendamise eest ja 2014. aastal pälvis ta sama programmi koostööpreemia.

Lektorina on Marge aldis proovima alati uusi lähenemisi ja õpetamisviise. Ta tahab, et üliõpilastel oleks põnev ja samas sunnib ta neid oma mugavusalast välja tulema ning toetab neid selles. Ta ei taha ise üksluisusesse sattuda ega luba seda teha ka teistel. Marge on saanud Tartu ülikooli hea õpetamise grandi ja uurinud selle abil oma õpetamist ja selle tulemuslikkust. Ta on avatud kaasama ja toetama nooremaid kolleege, pakkudes neile väljakutseid õppetöös ning hiljem tehtut analüüsides ja tagasisidet andes.

«Õppejõu, juhendaja ja kolleegina on Marge pannud mind oma olemuse ja suhtumisega mõistma, kui oluline on mõtestada iseenda otsuseid, et edasistes tegemistes olla juba targem ja osavam,» märkis Marge mentoritööd praegune Lundi ülikooli magistrant Uku Lilleväli.

Teadlasena on Marge pühendunud ettevõtluspädevuse ja ettevõtluspedagoogika uurimisele. Ta on loonud rahvusvahelise võrgustiku, kus tehakse võrdlusuuringuid. Marge kuulub ka Euroopa Komisjoni juures kooskäiva ettevõtluspädevuse arendamise töörühma. Rahvusvaheliste suhete edendamises on Marge paljudele eeskuju.

Projektijuhina ei ütle ta ära vastutusrikastest kohustustest ja püüab projekti kaudu tuua Eestisse rahvusvahelist ettevõtlusõppealast kogemust.

«Marges on ühendatud kooskõlaliselt erinevad tahud. Temas on eesmärkidele suunatud ja kiirelt tegutsevat juhitüüpi, ettevõtlusõppe valdkondlikku teadmust arendavat kõrget asjatundlikku taset, aga samas ka palju osadustunnet ja valmisolekut alati kaasa mõelda ning panustada. See on muutnud ka meie Edu ja Tegu programmi partnervõrgustiku ühtseks meeskonnaks,» iseloomustab Marget kolleeg Piret Arusaar ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest.

Õnnitleme ja soovime jätkuvat indu uute eesmärkide saavutamisel!

Kolleegid TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest, majandusteaduskonnast ja ettevõtluse õppetoolist

Jaga artiklit