IN MEMORIAM

In memoriam

Uudo Reino (16.04.1935 – 09.01.2018)

Dotsent Uudo Reino oli lastekirurgilise õpetuse ja lastekirurgia koolkonna rajaja Eestis. Ta oli juhtiv asjatundja laste väliste ja sisemiste suguorganite arenguanomaaliate ravis nii Eestis kui Nõukogude Liidus. Reino oli üks hinnatumaid lektoreid üliõpilaste ja arstide täienduskursustel, ta on olnud enamiku Eesti lastekirurgide õpetaja ja juhendaja. Ta oli uute lastekirurgiliste ravi- ja uurimismeetodite ning operatsioonide juurutamise algataja Eestis.

Uudo Reino sündis 16. aprillil 1935. aastal Tartus. Ta lõpetas Tartu ülikooli arstiteaduskonna kiitusega 1959. aastal, sellele järgnes lastekirurgia kliiniline ordinatuur ja aspirantuur Moskva arstide täiendusinstituudis ning enesetäiendus Helsingis, Turus ja Stockholmi Karolinska ülikooli lastekirurgia kliinikus.

Uudo Reino töötas 1959.–1961. aastal Räpina rajoonihaiglas kirurgi ja peaarstina, 1965.–1966. aastal Tallinnas lastekirurgina, 1966.–1970. aastal Tartu ülikoolis assistendina ja alates 1971. aastast oli ta dotsent lastekirurgia erialal. Ta kaitses 1966. aastal kandidaaditöö teemal «Soo määramine ja korrektsioon lastel välimiste ja sisemiste suguorganite anomaaliate puhul».

Uudo Reinolt on ilmunud u 140 teaduspublikatsiooni. Tema olulisemad uurimisvaldkonnad olid lasteuroloogia ja vastsündinute kirurgia. Uudo Reino oli kauaaegne TÜ üliõpilaste teadusühingu esimees, juhendas üliõpilastöid ning K. Variku meditsiinikandidaadi dissertatsiooni 1988. aastal ja M. Märtsoni doktoritööd 1999. aastal.

Reino oli mitme grandi hoidja ja teaduslik juhendaja ning lasteuroloogia alal sai ta viis autoritunnistust. Uudo Reino oli Eesti lastekirurgide seltsi asutajaliige, selle pikaaegne esimees, Balti lastekirurgide assotsiatsiooni asutajaliige ja endine president. Ta korraldas Eesti ja Soome lastekirurgide koostööd.

Oli Soome M. Sulamaa lastekirurgide seltsi liige ning kliinikumi lastefondi asutajaliige. Tema tööd on tunnustatud Tartu ülikooli väikese medali ja paljude tänukirjadega. Jääme meenutama dotsent Uudo Reinot kui sõbralikku, hea huumorimeelega, heatahtlikku ja armastatud õpetajat, kolleegi, juhendajat ja eriala eestvedajat. Oma hea suhtumise ja nakatava innukusega vähendas ta ka pisemate patsientide hirmu arstide ees.

Sügava tänutundega
kolleegid Tartu ülikoolist,
Tartu ülikooli kliinikumist ja Eesti lastekirurgide seltsist

Jaga artiklit