IN MEMORIAM

In memoriam

Elmar Arak (28.01.1938 – 23.01.2018)

Eesti farmaatsia on leinas. Meie hulgast on lahkunud Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituudi emeriitdotsent Elmar Arak. Lõpetanud 1962. aastal Tartu ülikooli proviisorina, pühendas ta kogu oma järgneva elu farmaatsiale, olles selle tulihingeline patrioot ja arendaja – üks meie farmaatsia sümboleid.

Proviisor Elmar Araku esimeseks suuremaks tööks sai apteekide peavalitsuse Tartu kontrollanalüüsi laboratooriumi rajamine ja juhatamine. Puutudes päevast päeva kokku ravimite analüüsiga, tekkis tal huvi ravimtaimede keemilise koostise vastu, mis päädis 1980. aastal kandidaadiväitekirja kaitsmisega farmatseutilise keemia ja farmakognoosia alal.

1979. aastast sidus Elmar Arak ennast ülikooli farmaatsia instituudiga, töötades siin oma elu lõpuni ja läbides ametiredelil kõik akadeemilised astmed assistendist professorini. Õppejõuna on ta tegelenud farmatseutilise keemia õpetamisega, teadlasena kui farmakognost ravimtaimi uurides. 

Teadlase ja pedagoogina on Elmar Arak juhendanud kahte doktoritööd ja tervet rida magistritöid, avaldanud ligi 30 rahvusvahelist teadusartiklit ning hulgaliselt muid teadustöid.  Ta on olnud farmaatsia instituudi farmakognoosia ja farmaatsia organisatsiooni õppetooli hoidja, laboratooriumide sisustaja, ravimtaimede katsebaasi taasrajaja, Tartu ülikooli apteegi taasloomise eestvedaja ja üks elluviijaid. 

Elmar Araku elulugu on õige mahukas ka ülikoolist väljaspool. Kui mainida vaid osagi sellest, siis oma kutseala kõrgelt väärtustava proviisorina oli ta Eesti farmaatsia seltsi esimees ja auliige, ajakirja Eesti Rohuteadlane taasväljaandmise üks algatajaid.

Ta osales ka mitmete kutsealaga seotud eelnõude väljatöötamises ja otsustuskogude töös. Kolleegina oli Elmar Arak alati sõbralik ja vastutulelik, rõõmsameelne, samas rahulik ja kindlameelne.

Dotsent Arakul oli kombeks pöörduda ülikooli lõpetajate kui ravimite kuningannade ja -kuningate poole. Üks kuningas on nüüdseks lahkunud. Teda jäävad muuhulgas meenutama rebasteõhtul juhatatud «Krambambuli» ja teised vahvad laulud. Nende kõla jääb meid saatma koos mälestusega toredast kolleegist, saades innustust tema aadetest.

Tartu ülikooli farmaatsia instituut

Jaga artiklit