Tõnis Mets – 65

Juubel

16. märtsil sai 65-aastaseks TÜ ettevõtluse professor Tõnis Mets. Lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli (TPI) elektroonikainsenerina, õppis ta Moskva patendiinstituudis patentoloogiks, oli seejärel GOSNIT-i aspirantuuris Moskvas ning kaitses tehnikateaduste kandidaadi kraadi (PhD). Juba õppimise ajal töötas ta insenerina, hiljem juhtiva konstruktorina Eesti teaduste akadeemia spetsiaalse konstrueerimisbüroo (SKB) Tartu filiaalis. Eesti üleminekuaastatel oli tema õlul selle asutuse juhtimine. Eesti iseseisvumise järel täiendas ta end ettevõtluse alal ja tal on rikkalik kogemus tegutsemisest ja konsultanditööst eraettevõtluses.

Kõrgkooliõppejõuna alustas ta Audenteses. 2003. aastast õpetab Tõnis Mets Tartu ülikoolis ettevõtlust, sealjuures 2008. aastast professorina. 2014.‒2016. aastal oli ta Marie Curie teadur Queenslandi tehnoloogiaülikooli Austraalia ettevõtlusuuringute keskuses.

Tõnis Mets on ülikooli ettevõtluskeskuse rajajaid ja oli ligi kümme aastat selle juht. Ettevõtluskeskus arendas ja hakkas rakendama tegevuspõhise ettevõtlusõppe metoodikaid. Uudse, praktilisel tegevusel põhineva õppe käigus loodud projekti- ja äriideede ning äriplaanide põhjal on asutatud ligi sada ettevõtet. Ettevõtluskeskuse õppe-, teadus- ja arendustööd jätkab nüüd ettevõtluse õppetool, kuid ettevõtluskeskuse mõju on olnud palju laiem. Tõnis Metsa tegevus on osutunud tulemuslikuks ettevõtliku ülikooli põhimõtete tutvustamisel, Ettevõtluskodu projektides ja ideelabori käivitamisel. Tema algatatud rahvusvahelised suhted toimivad ja on laienenud.

Tõnis Metsa ettevõtlikkus on häid tulemusi andnud ka teadustöö ja arendustegevuse rahastamisel. Tema eestvõttel on edukalt taotletud ja ellu viidud kümneid projekte, sihtfinantseeritavaid uuringuid ja grandiprojekte. Ainuüksi viimase kümne aasta jooksul on Tõnis Mets avaldanud ligi 50 teaduspublikatsiooni peamiselt ettevõtlusõppe, ettevõtluse, uuenduslikkuse ja nendega seotud intellektuaalomandi teemadel. Kui siia lisada varasemast tema nimel olevad 15 leiutist ja veel rida teadusartikleid, ületab publikatsioonide arv kõvasti saja piiri. Professor Mets on juhendanud viit edukalt kaitstud doktoritööd ja hulga magistritöid. Ta on mitme rahvusvahelise ettevõtlus- ja majandusajakirja retsensent või toimetuskolleegiumi liige ning rahvusvaheliste konverentside korralduskomiteede liige.

Soovime Tõnis Metsale jätkuvalt ideid ja jõudu ettevõtliku ülikooli ning ettevõtliku teadmusühiskonna uurimisel ja mõtestamisel!

Kolleegid

Jaga artiklit