Peeter Tulviste

In memoriam

28.10.1945–11.03.2017

11. märtsil lahkus meie seast akadeemik professor Peeter Tulviste, Tartu ülikooli rektor 1993.–1998. aastal.

Peeter Tulviste sündis 28. oktoobril 1945. aastal. Ta lõpetas 1964. aastal Tallinna 10. keskkooli ning 1969. aastal Moskva riikliku ülikooli psühholoogia erialal. 1975. aastal sai ta samas psühholoogiakandidaadi kraadi ning 1987. aastal psühholoogiadoktori kraadi.

Oma akadeemilise karjääri pühendas ta psühholoogide õpetamisele ja psühholoogiaalasele teadustööle. Tulviste oli seotud Tartu ülikooliga juba oma õpingute ajal Moskvas, alates 1969. aastast: alguses inseneri, loogika ja psühholoogia kateedri õpetaja ja vanemõpetajana, edasi juba dotsendina 1978.–1988. aastal ning alates 1988. aastast psühholoogia kateedri professorina. Alates 2015. aastast oli Peeter Tulviste emeriitprofessor.

Oma teadustöös keskendus Tulviste kultuuripsühholoogiale. «Eesti psühholoogia oli väga kolklik selle ajani, kui Peeter Tulviste Moskvast tagasi tuli, kaasas ideed, millega oli teda nakatanud tema juhendaja ja mentor Aleksander Luria,» on Tulviste panuse suurust hinnanud tema kolleeg professor Jüri Allik. Tulviste korraldas mitmeid välissõite, uurides koolihariduseta täiskasvanud inimesi nii Taimõris, Kesk-Aasias kui ka mujal. Tema teadustöö on leidnud tee arvukatesse rahvusvahelistesse teaduspublikatsioonidesse, tema juhendamisel on kaitstud ka mitmeid väitekirju ja väga palju bakalaureusetöid. Temast sai üks maailma kultuuripsühholoogia juhtidest, kel õnnestus muuta kogu psühholoogia arengut suurema kultuuriteadlikkuse suunas.

1994. aastal valiti Peeter Tulviste Eesti teaduste akadeemia akadeemikuks; ta on olnud ka akadeemia asepresident ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja. Akadeemilise töö kõrval oli Peeter Tulviste valmis kandma ka ülikooli eri tasandite administratiivse juhtimise vastutust, täites kateedrijuhataja, filosoofiateaduskonna korraldajadekaani ülesandeid. 1992.–1993. aastal oli Tulviste Tartu ülikooli teadusprorektor ja 1993.–1998. aastal Tartu ülikooli rektor. Tulviste oli innustav ja nõudlik juht, tark ja aateline ülikooli uuendaja. Teda mäletatakse rektorina, kelle ajal toimus ülikoolis põlvkondade vahetus. Peeter Tulviste rektoriks oleku ajal korraldati ülikoolis teadustöö oluliselt ümber ning hoogustus ülikooli välissuhtlus ja võõrkeelne tegevus. Ta ise on meenutanud rektoritööd ka läbi huumoriprisma: «Mul oli tore rektoraat: meie nägemus oli, et sõidame autoga väga kiiresti, pidureid ei ole, ise peame autot parandama, bensiini ka kuskil ei ole, ise mõtleme välja liikluseeskirjad ja ise trahvime ennast, kui ei täida neid.»

Professor Peeter Tulvistel on hindamatud teened kogu Eesti ühiskonna eestkõnelejana.

Tulviste oli Isamaa ja Res Publica liidu liige ning ta on olnud riigikogu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja esimees. 2001. aastal osales Tulviste kandidaadina Eesti vabariigi presidendi valimistel. Ta on olnud Eesti teadus- ja arendusnõukogu aseesimees ja Eesti Euroopa liikumise juhatuse liige ja president. Professor Peeter Tulviste ühiskondlik tegevus ja töö nii Eesti rahvusülikooli kui ka Eesti parlamendi ning Tartu linnavõimu juhtimisel oli kantud missioonitundest ja riigimehelikust suhtumisest. Tema panus arvukate ühiskondlike organisatsioonide liikme ja nõustajana oli laiapõhjaline, ulatudes rahvusraamatukogust Tartu ülikooli kliinikumi lastefondini, Mustpeade vennaskonnast Kaitseliidu vanematekoguni. Kõiki organisatsioone, kes jäävad tema heatahtlikust kaasalöömisest puudust tundma, ei ole siin ruumi üles lugeda.

Tegutsemisega kultuuriajakirja Akadeemia toimetuskolleegiumi liikmena ja kirjastuse Ilmamaa nõukogu liikmena andis Tulviste märkimisväärse panuse Eesti vaimuelu edendamisse. Märgiline oli ka Peeter Tulviste pikaajaline tegevus Kaitseväe ühendatud õppeasutuste nõuandja ja kaitseliidu Tartu maleva akadeemilise malevkonna taasasutajana. Ta oli ka Eesti üliõpilaste seltsi armastatud ja austatud vilistlane.

Kõigis oma ameteis oli ta vääramatu Eesti ja Tartu patrioot ning Eesti teaduse tutvustaja rahvusvahelisel areenil. Ta oli külalisteadur ja -professor Clarki ülikoolis 1989.–1991. aastal ning 1992. aastal külalisprofessor Hamburgi ülikooli germanistika instituudis Saksamaal. Tunnustust tema rahvusvahelisest haardest annavad muuhulgas liikmelisus Euroopa teaduste ja kunstide akadeemias, New Yorgi teaduste akadeemias, Venemaa kasvatus- ja sotsiaalteaduste akadeemias, Greifswaldi ülikooli nõukogus, Helsingi ülikooli Aleksandri instituudi nõukogus.

Peeter Tulviste oli Tartu aukodanik ning Tartu Suurtähe kavaler. Arvukate Eesti ja välismaiste tunnustuste hulgas on ka Eesti vabariigi Riigivapi IV klassi teenetemärk 1998. aastast ja Riigivapi III klassi teenetemärk 2006. aastast, kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk (2015) ja Rootsi Kuningliku Põhjatähe Ordeni I klass (1995). Tulviste oli Voroneži riikliku ülikooli ja Poola meditsiiniakadeemia audoktor ning Eesti teadusliku seltsi Rootsis Lõuna-Rootsi osakonna auliige.

Mäletama jääme tema tähelepanelikku ja tundlikku huumorimeelt, mis on ilmutatud kujul leidnud tee mitmetesse akadeemilise eluga seotud anekdoodikogumikesse.

Sügavas leinas langetame pea lahkunud suurmehe mälestuseks ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Tartu ülikool

Eesti teaduste akadeemia

Eesti rektorite nõukogu

Tartu linn

Ajakiri Akadeemia

Eesti üliõpilaste selts

Jaga artiklit