Lea Boston

In memoriam

17.02.1929–10.03.2017

Elul ei ole lugu,
elu on loomine.

(Doris Kareva)

10. märtsil lahkus raske haiguse järel Tartu ülikooli emeriitprofessor, lastearst Lea Boston.

Lea Boston (neiuna Tiikmaa) sündis 17. veebruaril 1929. aastal Tartus teenistuja perekonnas. Kooliajal, 1936.–1947. aastal õppis ta edukalt Tartu 5. algkoolis ja Tartu 3. keskkoolis.

1947. aastal asus Lea Boston õppima Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1953. aastal diplomiga ravi erialal. 1953. aasta septembrist alustas ta tööd TRÜ pediaatria kateedri vanemlaborandina. Alates 1956. aasta septembrist asus ta õpetajana tööle Tartu meditsiinikoolis. 1963.–1968. aastal oli Lea Boston Tartu ülikooli mittestatsionaarne aspirant pediaatria erialal, töötades samal ajal Tartu linna kliinilises lastehaiglas ordinaatorina. 1968. aastal kaitses ta meditsiinikandidaadi väitekirja teemal «Tervete ja pneumooniahaigete laste askorbiinhappega varustatusest ja selle muutustest katehhiinide toimel».

1. septembrist 1968. aastal asus ta tööle poole kohaga nii pediaatria kateedri assistendi kui Tartu meditsiinikooli õpetajana. Alates 1970. aasta augustist sai Lea Bostonist pediaatria kateedri täiskohaga assistent, 1977. aastast dotsent. 1969.–1977. aastal uuris ta B-kompleksi vitamiinide, eriti tiamiini ainevahetust, mille tulemusena kaitses 1978. aastal meditsiinidoktori väitekirja «B-grupi (B1, B2, B6, PP) vitamiinidest, eriti tiamiinist ja transketolaasi aktiivsusest ägeda pneumooniaga alla 3 aasta vanustel lastel».

1979. aasta juunis valiti Lea Boston TRÜ pediaatria kateedri professoriks. Ta oli esimene sõjajärgne lastehaiguste professor Eestis. Ta täiendas end mitmetes lastekliinikutes Berliinis, Ungaris jm. Lea Boston oli kõrgema kategooria pediaater, tunnustatud vitaminoloogia ja gastroenteroloogia asjatundja lastel. Tema peamised teadustöö valdkonnad olid 1964.–1968. aastal C-hüpovitaminoosi sagedus tervetel ja pneumooniahaigetel lastel, 1969.–1970. aastal malabsorptsiooni sündroomi diagnostika ning 1969.–1977. aastal B-grupi vitamiinide, eriti tiamiini ainevahetus.

Teadustöö avaldus 81 publikatsioonis. Ta on juhendanud kaht aspiranti, retsenseerinud kuut kandidaadi- ja kaht doktoritööd. 27. mail 1994. aastal valiti Lea Boston Tartu ülikooli emeriitprofessoriks.

Inimesena oli Lea Boston alati sõbralik ja heatahtlik, kolleegina tasakaalukas, pedagoogina nõudlik. Üliõpilased mäletavad teda äärmiselt sõbraliku ja hoolitseva kursusejuhendajana.

Mälestame lahkunud kolleegi ja tunneme kaasa tema lähedastele.

TÜ lastekliiniku pediaatria õppetooli ja SA TÜK lastekliiniku pere

Jaga artiklit