Ülikooli ootavad ees rektori valimised

Uudis

Rektor Volli Kalmul täitub 1. juulil viieaastane ametiaeg Tartu ülikooli rektorina. Seega seisavad eeloleval kevadel ülikoolis ees rektori valimised. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. veebruar.

Rektorikandidaate võivad esitada valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti teaduste akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus. Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professoriks.

Hiljemalt 16. märtsil esitavad ülikooli nõukogu ja senat hinnangu kandidaatide sobivuse kohta rektori ametikohale.

Rektori valib viieks aastaks valimiskogu, millesse kuuluvad nõukogu, senat, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduste liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogu nimekiri kinnitatakse 13. märtsi seisuga.

Valimiskogu valib rektori valimiskoosolekul, mida juhatab valimiskomisjoni esimees. Valimiskoosolek toimub 30. märtsil algusega kell 12 ülikooli aulas. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest.

Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra. Kui rektor ei osutu valituks ja valimiste ajal on rektori ametikoht täitmata, määrab senat rektori kohusetäitja kuni üheks aastaks.

Jaga artiklit