TUDENG KÜSIB

Aktuaalne

Mis saab, kui ma eksamile ei lähe?

Õppeainele registreerides võtab üliõpilane kohustuse läbida selles õppeaines samal semestril õpiväljundite lõpphindamine.  Põhieksamile mitte minnes märgitakse üliõpilasele eksamiprotokolli «mitteilmunud», mis eristava hindamisviisi korral (hindeks A, B, C, D, E ja F)  võrdsustatakse keskmise hinde arvutamisel nulliga ja üks eksami tegemise kord loetakse kasutatuks.

Mõjuva põhjusega eksamilt puududes tuleks viie tööpäeva jooksul alates eksami toimumisest esitada tõend oma õppekava õppekorralduse spetsialistile, kes teavitab õppejõudu. Seejärel tühistatakse negatiivne tulemus ja üliõpilasel on õigus uuele korralisele põhieksamile.

Kokku saab ühes õppeaines eksamit sooritada neli korda, seega jääb üliõpilasele veel kolm võimalust. Saades ühes ja samas õppeaines neli negatiivset tulemus, eksmatrikuleeritakse üliõpilane neljanda negatiivse tulemuse saamisel semestri lõpus. Erandiks on siin arsti-, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavad, kus üliõpilasel on õigus ühes kohustuslikus õppeaines eksamit kolm korda sooritada.

Kui tegu on üliõpilasele kohustusliku õppeainega, tuleb eksamil saada positiivne tulemus ja üliõpilasel on valida, kas sooritada samal semestril korduseksam või lükata õppeaine edasi järgmisesse õppeaastasse, registreerudes siis õppeainele uuesti ja osaledes uuesti vastava aine õppetöös.

Korduseksamist loobudes tuleks eelnevalt kontrollida, millistele õppeainetele on vastav õppeaine kohustuslikuks eeldusaineks – oma edasiste õpingute kavandamisel tuleb loobumise tõttu ehk suuri muudatusi teha. Arsti-,  hambaarstiteaduse ja proviisori õppekaval õppides tuleb õppeained läbida õppekavas kehtestatud järjekorras ning korduseksam sooritada uue semestri alguseks.

Kui tegu on aga vabaainega, võib üliõpilane valida järgmiste semestrite jooksul teise õppeaine, millega vabaainete maht täita. Saadud negatiivne tulemus jääb aga kehtima ja eristava hindamisviisi korral mõjutab keskmist hinnet.

Kindlasti tuleks aga arvutada, kas õppeainest loobudes saadakse kokku tasuta õpingute jätkamiseks vajalik ainepunktide maht (n semestrite arv x 30 EAP – 6 EAP).

Kristina Kongi, üliõpilasnõustaja

Jaga artiklit