Konverents õpetamise arendamisest

Uudis

Jaanuari keskpaigas toimub Tartu ülikooli aulas konverents «Õppejõult õppejõule 2017: oma õpetamise arendamine». Õppejõudude konverents on hea võimalus mõtestada ülikoolis õpetamist ja õppimist ning leida kolleegide hulgast mõttekaaslasi, kellele on tähtis üliõpilaste aktiivne õppimine ja kes toetavad nende arengut.

«Oma õpetamise arendamine ja kolleegidega oma töötulemuste jagamine aitab kaasa hea õpetamispraktika levikule. Selle aasta konverentsil jagavad õppejõud kogemusi, mis toetavad õpetamise hea tava põhimõtete elluviimist,» ütles üks korraldajatest, TÜ kõrgkoolididaktika dotsent Mari Karm.

Ühtlasi saab konverentsil tutvuda sellega, mida hea õpetamise grandi saanud õppejõud oma õpetamise arendamisel ja uurimisel teinud on.

Konverentsi avab kell 11 rektor Volli Kalm. Plenaarsessioonil arutlevad õppimiskeskse õpetamise üle õppeprorektor Mart Noorma ja kõrgkoolididaktika dotsent Mari Karm. Ettekandeid peavad spordipsühholoogia lektor Aave Hannus teemal «Tunne loeb! Mida spordirajalt auditooriumisse (või Moodle’isse) tuua?» ja informaatika lektor Eno Tõnisson teemal «Ärge jätke mind üksi!».

Edasi kanduvad arutelud töötubadesse, kus stendiettekannete vormis tutvustatakse kolleegidele oma kogemusi ning tutvutakse teiste mõtete, avastuste ja lahendustega, mida on kasutatud õpetamise arendamisel. Autorid saavad oma vaatmikku esitleda seitsmeminutilise ettekandega, millele järgneb arutelu.

«Õppejõult õppejõule» konverents toimub igal aastal jaanuaris ning see annab õppejõududele võimaluse tulla kokku ning arutleda õppekvaliteedi üle. Selle sarja konverentsid toimuvad Tartu ülikoolis alates 2015. aastast. 

Jaga artiklit