Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond on kvaliteedi edendaja

Uudis

Tartu ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna sai 2016. aastal humanitaarteaduste ja kunstide valdkond magistriõppereformi ja magistrikoolide loomise eest. Auhind on rahaline preemia summas 30 000 eurot.

TÜ õppeprorektor Mart Noorma ütles, et humanitaarteadlaste reform on hea näide sellest, kuidas ühiste pingutuste tulemusel suudeti luua õpikeskkond, mis toetab õppija arengut õppija enda ja ühiskonna jaoks olulises suunas. «See on ülikooli õppekvaliteedi edendamise peamine eesmärk. Eriti hea meel on selle üle, et üliõpilased said ennast puudutavates otsustes ise palju kaasa rääkida,» lisas Noorma.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop ütles, et ulatuslik magistriõppekavade reform, mida kavandati tudengitega tihedas koostöös, on hästi vastu võetud. «Eriti menukad on magistrikoolide kevad- ja sügiskoolid, kus magistrandid teevad ettekandeid oma tööst ja annavad üksteisele tagasisidet.»

Õppekavade lõimimine magistrikoolide abil annab magistrantidele võimaluse puutuda kokku ka teiste erialade õppejõudude ja üliõpilastega, avardades silmaringi ja pakkudes ainulaadseid spetsialiseerumisvõimalusi. Sutrop lisas, et samavõrd kasulik on see olnud õppejõududele, keda magistrikoolid innustavad koos õpetama ja juhendama.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas toimus 2013.–2015. aastal terviklik magistriõppereform, mis hõlmas 16 õppekava. Erialade vahelise koostöö edendamiseks ja paindlikkuse suurendamiseks kujundati õppekavad ühe mudeli järgi, sidudes õppekavad üksteisega magistrikoolide kaudu. Suures plaanis muutus see, et seniste väikeste erialapõhiste kursuste asemel loodi suuremad magistrikoolikursused, et kasutada paremini õppejõudude pädevust ja vältida dubleerimist.

Kaks ja pool aastat ette valmistatud reform rakendus 2015./2016. õppeaastal. Pooleteiseaastase kogemuse põhjal saab öelda, et reformi abil muudeti magistriõpe atraktiivsemaks, pakkudes tudengitele paremat kvaliteeti, paindlikku õpiteed, õppijast lähtuvat spetsialiseerumist ja huvitavaid praktikavõimalusi. Samuti pakub õppekavade lõimimine dialoogivõimalust pädevate õppejõududega erinevatelt erialadelt ja koostöövõimalusi ülikooliväliste asutustega.

Jaga artiklit