Sellest aastast vahetub ülikooli personaliosakonna juht

Uudis

Selle aasta algusest võtab ülikooli personaliosakonna juhtimise üle Kristi Kuningas. Senine juht Kristi Tenno lahkub ametist omal soovil.

Kantsler Andres Liinat ütles, et Kristi Kuningal on olemas head eeldused hästi töötava osakonna juhi kohale asumiseks. Seda toetavad nii pikaajalised kogemused personali arendamise valdkonnas kui ka ülikooli toimimise hea tundmine. «Personaliosakond on ülikoolis üks paremini toimivaid ja juhitud tugiüksusi, millega on läbi aastate olnud rahul nii ülikooli sisemised kui ka välised partnerid. Seetõttu saab uus osakonna juht jätkata tööd motiveeritud ning väga pädeva meeskonnaga,» lisas kantsler.

Kristi Kuninga sõnul jätkab personaliosakond kõikide oluliste arendustöödega ülikoolis, kus ühtse meeskonna toega saab täita ülikooli arengukavast tulenevaid eesmärke.

Juhtimise hea tava koostamine ja juhtimise suurem väärtustamine, personali arenduskeskuse loomine või akadeemiliste töötajate töökorralduse muudatused on vaid mõned näited viimastest arendustest.

Kantsler Andres Liinat tänab Kristi Tennot tulemusliku panuse eest ülikooli personalivaldkonna arengusse. Kristi Tenno asus personaliosakonnas tööle 2008. aastal. Ta lahkub ametist omal soovil ning tänab kõiki meeldiva ja huvitava koostöö eest ülikoolis.

Kristi Kuningas on töötanud Tartu ülikooli personaliosakonnas alates 2005. aastast ning seni on ta tegelenud töötajate värbamise ja valikuga ning koordineerinud akadeemiliste ametikohtade konkursside korraldamist. Samuti on ta olnud akadeemiliste üksuste partner ennekõike akadeemiliste töötajate töösuhetega seonduvates küsimustes.

Kristi Kuningas lõpetas Tartu ülikooli 1997. aastal kirjanduse ja rahvaluule erialal, lisaks on ta õppinud majandusteaduskonnas juhtimist ja turundust.

Jaga artiklit