Algas TÜ siseveebi kasutajauuring

Uudis

13. juunist kuni 15. augustini on vastamiseks avatud siseveebi ankeetküsitlus, mis on üks osa sügiseni vältavast siseveebi uuringust.  

Uuringu eesmärk on välja selgitada, kuidas on Tartu ülikooli siseveebi kasutajad siseveebiga rahul ning mida saaks teha selle kasutajamugavuse suurendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega umbes kümme minutit.

Tartu ülikooli sisekommunikatsiooni peaspetsialist Kristina Kurm ütles, et tagasisidet võiksid anda kõik ülikooli töötajad. «Ka need võiksid oma sõna sekka öelda, kes pole kunagi siseveebis käinud või teevad seda väga harva. Loomulikult on kõik siseveebi puudutavad ettepanekud oodatud ka jooksvalt,» sõnas Kurm.

Peale ankeetküsitluse tugineb uuring siseveebi kasutusstatistikale Google Analytics’i keskkonnas ja sügisel korraldatakse kasutajatega fookusrühma intervjuud, mis hõlmavad muu hulgas ka kasutajateste.

Siseveeb on üks peamisi Tartu ülikooli siseteabe kanaleid, koondades nii praktilist teavet kui ka olulisemaid uudiseid. Statistikale tuginedes saab öelda, et siseveebi kasutab iga nädal umbes 1700 Tartu ülikooli töötajat ja doktoranti.

«Ligipääs on automaatselt tagatud vaid töölepingu alusel töötajatele, seega võtke palun kommunikatsioonitalitusega ühendust, kui teil on sõlmitud ülikooliga käsundusleping ja sooviksite samuti siseveebi kasutajaks saada,» ütles Kurm.

Nii nagu välisveebki läks Tartu ülikooli siseveeb läks 2015. aasta algusest üle Drupal ja uus siseveeb on nüüdseks kasutusel olnud poolteist aastat. Siseveebi kasutajate hulka lisandusid 2015. aasta alguses uue sihtrühmana ka doktorandid. 

Jaga artiklit

Märksõnad

siseveeb