Daniel Sävborg – 50

Juubel

Per Daniel Sävborg sündis 12. detsembril 1965. aastal Rootsis, kuid kasvas osalt üles Moskvas, kus tema ema Ebba töötas Rootsi teadeteagentuuri väliskorrespondendina. Oma ülikooliteed alustas ta Stockholmi ülikoolis, kus sai 1987. aastal bakalaureusekraadi, olles õppinud kultuuriteadust, kirjandusajalugu ja klassikalist kreeka keelt. 1997. aastal kaitses ta Stockholmi ülikoolis doktorikraadi kirjandusteaduses teemal «Lein ja kaebelaul «Edda» kangelasluules» ning töötas sealsamas teaduri ja õppejõuna kuni 2001. aastani.

Sävborg on olnud dotsent Uppsala ülikooli kirjandusteaduse osakonnas ning teadur Reykjavíkis Islandi ülikooli juures asuvas Árni Magnússoni instituudis. Vahemikus 2008–2010 töötas ta teadurina Uppsala ülikooli skandinaavia keelte osakonnas. Ta on olnud ka külalislektor Aarhusi ja Gävle ülikoolis ning tegutsenud Rootsis väljaantavate teadusajakirjade Tidskrift för Litteraturvetenskap ja Scripta Islandica peatoimetajana. Alates 2010. aasta sügisest töötab Sävborg Tartu ülikooli skandinavistika osakonnas skandinavistika professorina.

Professor Sävborgi põhilised uurimisvaldkonnad on vanapõhja filoloogia ja folkloristika. Ta on rohkearvulistes publikatsioonides käsitlenud paljusid keskaegsesse Põhjamaade kirjandusse puutuvaid probleeme. Muuhulgas on ta kirjutanud Euroopa mõjudest õukondlikule kultuurile ja kirjandusele 13. sajandi Norras, üleloomulikest motiividest Islandi saagades, muinasgermaani rahvaste luulekunsti tekke ajaloolistest ja kultuurilistest põhjustest, suhetest filoloogia ja folkloristika vahel vanapõhja kirjanduse uurimises ning Edda-luule dateerimist. Lisaks vanapõhja teemadele on ta tegelenud retoorikaga, õpetades sellesisulisi kursusi nii Uppsala kui ka Tartu ülikoolis.

Innukus, tulihingelisus ja ammendamatu uudishimu iseloomustavad professor Sävborgi kõiges, mis ta ette võtab. Ta on olnud mitme erialadevahelise loengu- ja seminarisarja eestvedaja Tartus, nende hulgas on nii skandinavistika enda seminarid kui ka üldisemalt vanemat ajalugu ja kirjandust käsitlev seminarisari «Pre-modern Seminar», mille tuntus ei piirdu kaugeltki mitte ainult skandinavistika osakonna ega filosoofiateaduskonnagagi.

Tänu temale jätkati iga-aastase Gustav Adolfi päeva tähistamise tradistsiooniga Tartu ülikoolis, mis vaibus pärast professor Stig Örjan Ohlssoni lahkumist, ning Tartut on külastanud väga arvukalt külalisi välisülikoolidest. Daniel Sävborg on juhtinud mitut rahvusvahelist koostöövõrgustikku, sh Austmarr Network ja Old Norse Folklorist Network, korraldanud Tartu skandinavistika publikatsioonidesarja Nordistica Tartuensia väljaandmist ning olnud mitme teaduskonverentsi ja -seminari peakorraldaja. Oluline tunnustus tema teaduslikule tegevusele on Eesti teadusagentuuri eraldatud personaalne uurimistoetus 2014.–2017. aastaks.

Professor Sävborgi juhendamisel on skandinavistika osakonnas kaitstud üks doktoritöö. Hetkel juhendab ta kahte TÜ doktoranti, ühte Islandi ülikooli doktoranti ja ühte TÜ külalisdoktoranti Soome Turu akadeemiast.

Ülikoolipere soovib professor Daniel Sävborgile kordaminekuid edasises töös, jätkuvat innukust skandinavistika edendamisel Tartu ülikoolis ja õnne isiklikus elus, muuhulgas pooleaastase Solveigi kasvatamisel!

Kolleegid skandinavistika osakonnast

Jaga artiklit