Maare Kümnik

In memoriam

15.03.1936–13.11.2015

Sombusel novembripäeval tuli kurb teade endise kolleegi, kauaaegse bibliograafiaosakonna juhataja Maare Kümniku lahkumisest. Sündinud 15. märtsil 1936. aastal kirikuõpetaja Alfred Toominga esimese lapsena, sai Maare kodust kaasa väärtushinnangud, mida järgis kogu elu. Hoolivus, tähelepanelikkus, sõnapidamine ning ausus, põhjalikkus ja nõudlikkus töös olid Maare puhul enesestmõistetavad igas olukorras. Ka ei saanud märkamata jääda tema sirge rüht, daamilik olek.

Maare töötas meie raamatukogus alates 1961. aastast, enamiku sellest ajast oli ta bibliograafiaosakonna juhataja. Maare toimetamisel ilmusid pikki aastaid Tartu ülikooli bibliograafia aastaraamatud. Tema juhtimisel ja kaastöös valmis Tartu ülikooli biobibliograafilise kartoteegi süsteem ja sadu kaste sisaldav kartoteek. See on ülikooli mälu, mille väärtus ajaga ei kustu, vaid kasvab. Meie kohustus on põlistada see tänapäeva tehnoloogia abil. Küllap mäletavad veel paljud tema sõbralikke nõuandeid ning julgustavat-toetavat sõna ja tegu. Bibliograafiatöö, kirjanduse loetelud, viitamine teadustöös – kõik see esialgu arusaamatu ja hirmutav muutus tema juhendamisel selgemaks, loomulikumaks.

Paljud ülikooli õppejõud, üliõpilased ja kolleegid käisid tema juures nõu ja abi saamas isiku- või teemabibliograafiate koostamise asjus. Raamatukogu redaktsioonikolleegiumis oli Maare silm täpne märkamaks pisimaidki puudujääke kolleegi trükki minevas töös. Ka pakkus Maare alati abi näituste koostajatele, kui oli vaja otsida isikute raamatuid ja artikleid.

Pensionieas osales Maare innukalt Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi koostamisel. See töö oli talle väga südamelähedane, nagu üldse Tartu ülikoolis 1950. aastatel saadud bibliograafiaharidus ja selle laiem teadvustamine.

Lähemad kolleegid olid sageli Maare sünnipäevakülalised tema kodus. Meenuvad toaseinu täitvad rikkalikud raamaturiiulid. Mitmed vanad väärtkirjanduse sarjad, näiteks Nobeli laureaadid, olid köitehaaval antikvariaatidest muretsetud. Tartu ja Tartu ülikooli olulisematel sündmustel – tähtpäevadel, teaduskonverentsidel, näitustel ja kontsertidel – oli Maare koos abikaasa Velloga enamasti kohal. Tänu abikaasa fotograafiahuvile kujunes ja kasvas aasta-aastalt bibliograafi täpsusega albumitesse koondatud väärtuslik kultuurilooline fotomaterjal. Kodu ja pere olid Maare kindel tugi ja tagala, kellele võis alati toetuda. Suved veetis ta perega enamasti Viljandimaal, kus jätkus tegevust ja vanemlikku hoolt nii oma neljale lapsele kui lastelastele.

Maare oli ÕES-i ja ERÜ liige, 2008. aastal valiti ta tema tähelepanuväärset tööd hinnates ERÜ auliikmeks. Tartu ülikool on tunnustanud Maaret kahel korral (1997 ja 2004) väikese medaliga. Raamatukogus pälvis ta 1999. aastal aastapreemia ja 2003. aastal raamatukogu teenetemärgi.

Mõtetes jäi Maare lõpuni oma alma mater’i ning tema raamatukogu ustavaks sõbraks ja töötajaks, kelle hinge- ja südamesoojusest on paljudel meist olnud õnn osa saada.

Kolleegid TÜ raamatukogust

Jaga artiklit