Õnnitleme

Õnnitlused

90
Evald Mäepalu
, kehakultuuriteaduskonna emeriitdotsent – 8. detsember

70
Anu Tüür
, õppekorralduse spetsialist – 9. detsember
Toivo Leiger, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessor – 23. detsember

65
Eve Reiljan
, TÜ närvikliiniku laborant – 8. detsember
Jüri Liventaal, võrdleva õigusteaduse assistent – 13. detsember
Hain Salujärv, biofüüsika laboratooriumi hooldusspetsialist – 17. detsember

60
Uno Hämarik
, diferentsiaal- ja integraalvõrrandite dotsent – 19. detsember

55
Andrus Tool
, filosoofia ajaloo lektor – 5. detsember
Margus Lember, sisehaiguste propedeutika professor, arstiteaduskonna residentuuriprodekaan, sisekliiniku juhataja – 12. detsember

45
Reeli Sirotkina
, sotsiaaltöö lektor – 4. detsember
Pire Teras, eesti murrete dotsent, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht – 13. detsember
Kelli Sander, matemaatilise statistika instituudi referent – 16. detsember

40
Kaarel Relve
, keskkonnaõiguse lektor – 3. detsember
Liina Joller, ettevõtluse lektor – 13. detsember
Kaido Sillar, keemilise füüsika teadur – 14. detsember
Ave Sarapuu, kolloid- ja keskkonnakeemia vanemteadur – 21. detsember
Aliis Liin, õigusnõunik – 29. detsember

35
Merike Vellend
, õppekorralduse spetsialist – 6. detsember
Teele Tulviste, Tartu ülikooli Tallinna esindaja – 7. detsember
Kristina Muhhina, avaliku halduse lektor ja teadur– 11. detsember
Kessy Abarenkov, bioloogilise informaatika teadur – 18. detsember

30
Karis Reilent
, karjäärinõustaja – 22. detsember

Jaga artiklit