Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika instituudi juhataja, kultuurisemiootika professor Peeter Torop.

TÜ suure medaliga tunnustati rektoraadi büroo nõunikku, kauaaegset ülikooli akadeemilist sekretäri Ivar-Igor Saarniitu, ning 60. sünnipäeval majandusteaduskonna juhtimise professorit Maaja Vadit.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid filosoofiateaduskonna teoreetilise filosoofia professor Daniel Cohnitz ning 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi lihhenoloogia vanemteadur Andres Saag.

TÜ väikese medaliga tunnustati teaduskooli endist direktorit Viire Seppa.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi ihtüoloogilise materjali koguja Aime Pahverk, 50. sünnipäeval raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto ja kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja Terje Rand; samuti TÜ innovatsioonikool ja praktikabaas Tartu Kroonuaia kool.

Jaga artiklit