Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati 60. sünnipäeval õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi juhatajat, võrdleva õigusteaduse professorit Raul Naritsat.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi õppekorralduse spetsialist Ene Leius.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna sekretäri Sirje Tooverit ning matemaatika-informaatikateaduskonna arvutiteaduse instituudi tarkvarasüsteemide lektorit Vambola Lepingut.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi aeroioonide ja aerosoolide teadur Jaan Salm, 60. sünnipäeval raamatukogu infosüsteemide osakonna digikogude analüütik Heiki Epner, raamatukogu teenindusosakonna klienditeenindaja Elo Tulmin ning kinnisvaraosakonna hangete ja arendustalituse jurist Anu Lõhmus, 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi Peipsi kalanduse töörühma juhataja Väino Vaino.

Jaga artiklit