Eda Tammelo

In memoriam

23.04.1947–16.10.2012

Meie hulgast on lahkunud filosoofiateaduskonna kauaaegne õppejõud, inglise keele lektor Eda Tammelo.

Eda Tammelo lõpetas 1970. aastal Tartu ülikooli romaani-germaani filoloogia osakonna. Magistrikraadi kaitses ta Suurbritannias inglise keele võõrkeelena õpetamise alal 1998. aastal.

1971. aastal asus ta tööle TÜ võõrkeelte kateedris, nüüdses keelekeskuses. Eda Tammelo oli pühendunud Tartu ülikoolile ja inglise keele õpetamisele.

Tema peamised uurimisvaldkonnad olid inglise keele kui võõrkeele õpetamise metoodika, autonoom- ja selveõppe võimalused traditsioonilistel kursustel ning kultuuridevaheline kommunikatsioon.

Eda Tammelo on palju aastaid õpetanud inglise keelt tulevastele ajakirjanikele ja jaganud teadmisi akadeemilistest oskustest magistrantidele ja doktorantidele. Ta oli hinnatud spetsialist ka inglise keele testide koostamisel ja tegemisel ning tema sisukad ettekanded keeleõppe konverentsidel ja seminaridel olid alati oodatud, sest pakkusid kuulajatele palju ideid.

Eda Tammelo lahkumine on tema omastele, TÜ keelekeskusele ja inglise keele õpetajatele valus kaotus.

Kolleegide ja üliõpilaste mälestustesse jääb ta särava, abivalmis ja aktiivse ellusuhtumisega õppejõuna ning elurõõmsa ja südamliku inimesena.

TÜ keelekeskus

Jaga artiklit