Õnnitleme

Juubel

90

Virve Liivrand, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 13. november

80

Ado Truupõld, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 13. november

Jaan Pikk, majandusteaduskonna emeriitdotsent – 28. november

75

Ilmar Rammo, põhiõppe keskuse spetsialist – 2. november

Alar Gerst, kiletehnoloogia labori insener – 11. november

Jüri-Hain Kaljusto, kehakultuuriteaduskonna emeriitdotsent– 24. november

Jüri Tamm, anorgaanilise keemia vanemteadur, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor – 25. november

Helle Tapfer, inimese anatoomia lektor, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 26. november

70

Matti Tomson, turvatöötaja – 13. november

Anne Ormisson, arstiteaduskonna emeriitdotsent, pediaatria õppetooli projektijuht – 19. november     

Anatoli Kuznetsov, laserspektroskoopia labori insener – 26. november       

65

Jelena Raid, raamatukoguhoidja – 28. november

60

Epp Lauk, ajakirjanduse õppetooli vanemteadur – 12. november

Heiki Krips, õppekorralduse lektor – 13. november

55

Toomas Haldma, majandusarvestuse professor, ettevõttemajanduse instituudi juhataja, strateegilise juhtimise eriala magistriõppe programmijuht, majandusarvestuse õppetooli juhataja – 21. november

Lea Rohilaht, vanemraamatupidaja – 23. november

50

Mario Rosentau, võrdleva õigusteaduse lektor – 4. november

Jaanus Harro, psühhofüsioloogia professor, sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan, psühhofüsioloogia osakonna juhataja – 7. november

Toonika Rinken, kolloid- ja keskkonnakeemia vanemteadur – 13. november

Halliki Harro-Loit, ajakirjanduse professor – 16. november

Rita Hõrak, geneetika vanemteadur – 16. november

Merike Kruus, patoloogilise füsioloogia õppetooli vanemlaborant – 21. november

Oivi Uibo, lastegastroenteroloogia dotsent – 23. november

40

Liivi Luik, matemaatika-informaatikateaduskonna õppekorralduse spetsialist – 19. november

Indrek Ots, teadus- ja arendusosakonna juhataja – 19. november

35

Jaan Raamets, andmebaaside administraator – 8. november

Ülle Saks, taimeökoloogia õppetooli spetsialist – 12. november

30

Margus Rosin, arvutitehnika assistent – 7. november

Kadri Raav, teadus- ja arendusprojektide talituse juhataja – 25. november

Jaga artiklit