Vello Järve – 80

Juubel

Vello Järve on sündinud 15. oktoobril 1932. aastal Järvamaal Jalgsema külas.

1956. aastal lõpetas ta Paide kooperatiivkaubanduse tehnikumi raamatupidamise erialal ja 1961. aastal Tartu ülikooli majandusteaduskonna rahvamajandusharude ökonoomika erialal. Seejärel töötas ta pikka aega ETKVL-i süsteemis, tõustes keskraamatupidamise pearaamatupidaja asetäitjaks ja raamatupidamise ja aruandluse valitsuse juhataja asetäitjaks.

Alates 1973. aastast on ta sidunud end Tartu ülikooliga, algul raamatupidamise kateedri vanemõpetaja, 1986. aastast sama kateedri dotsendina. 1980. aastal kaitses Vello Järve Moskva G. Plehhanovi nimelises rahvamajanduse instituudis kandidaadiväitekirja teemal «Isemajandava kaubandusmehhanismi täiustamine (Läti ja Eesti NSV kooperatiivide jaekaubanduse näidetel)».

Tema uurimisvaldkonnad on olnud majandusanalüüs, finantsarvestus ja -aruandlus, samuti arvestus ja aruandlus Saksamaal. Tema sulest on ilmunud üle 100 teadustrükise, sealhulgas õpikud «Kaubanduse majandusanalüüs» (1984), «Käibevara ja selle arvestus» (1998, vn 1999), «Finantsarvestus I» (1998) ja «Finantsarvestus II» (1999). Aastatel 1989–1992 oli ta raamatupidamise ja analüüsi kateedri juhataja ning aastatel 1992–1994 professori kt ja finantsarvestuse õppetooli juhataja.

65-aastaselt pensionile siirdudes ei katkenud tema sidemed ülikooliga. Ka pensionil olles on ta õppeülesande täitjana teinud õppetööd majandusarvestuse valdkonna põhi- ja vabaainetes. Tema tööd on tunnustatud TÜ väikese medaliga (2002).

Vello Järve vaba aja meelistegevuseks on olnud sportimine: maadlus, korvpall, jalgrattasõit ja suusatamine. Jalgrattal ja suuskadel on ta paljudel aastatel läbinud ka Tartu maratoni.

Soovime juubilarile palju õnne, tugevat tervist ja head tuju veel paljudeks aastateks!

Kolleegid majandusarvestuse õppetoolist

Jaga artiklit