Aidula-Taie Kaasik

In memoriam

09.12.1934–29.09.2012

Sombune sügishommik viis meie hulgast pärast rasket haigust kauaaegse hea kolleegi. Kogu Taie elu oli seotud Tartuga. Siin nägi ta esmakordselt ilmavalgust, kasvas üles Supilinnas, sai hariduse (lõpetas 1953. aastal praeguse M. Härma gümnaasiumi, 1960. aastal TÜ arstiteaduskonna, 1980. aastal psühholoogia osakonna) ja alustas tööelu õpetajana Tartu meditsiinikoolis (1960–1980).

Edasine on seotud Tartu ülikooliga. Kõrgkooli uurimislaboris (1981–1990) pühendus ta üliõpilaste tervise uurimisele, mis lõppes doktoriväitekirja kaitsmisega. Järgnevad aastad (1991–2007) möödusid tervishoiu instituudis. Siin hakkas ta uue õppeainena õpetama terviseedendust: koostas vastava ainekava ning arendas välja terviseedenduse ja meditsiinisotsioloogia õppetooli, olles selle erakorraline professor.

Tema uurimisvaldkond oli tervisega seotud käitumine ja vigastuste epidemioloogia. Viimased viis aastat uuris ta geenivaramus geenidoonorite toitumist rahvusvahelise projekti IDAMES raames ja geneetilisi riskitegureid, mis on seotud kubemesonga tekkega.

Taie oli ettevõtlik ja töökas, tegi kõike suure pühendumusega kuni viimase ajani. Tal olid tihedad tööalased sidemed Rootsi Karolinska instituudiga, kus ta oli ka külalisprofessor. Võimaluste avardumisel osales ta paljudel koolitustel ja konverentsidel välismaal, reisis palju. Euroopa turvaliste kogukondade võrgustiku liikmena aitas korraldada mitmeid rahvusvahelisi konverentse, esindas Eestit rahvusvahelise stressi ja ängistuse seltsis (2002–2006), osales viimastel aastatel innovaatilise toitumise uurimise metoodika väljatöötamise rahvusvahelises projektis.

Mõistes tervisekäitumise olulisust, oli ta ise tervisliku ja aktiivse eluviisiga. Viimase ajani käis ta regulaarselt võimlemas, koos abikaasaga võis neid tihti kohata suusaradadel nii Käärikul kui ka Tartu dendropargis ning sõitmas jalgrattal suvekodusse Lallil.

Taie oli alati rõõmus, abivalmis ja hea eeskuju noorematele kolleegidele nii teaduses, avaldades igal aastal mõne artikli, kui ka väärika ja elegantse daamina pidudel. Möödunud aastal autasustati Taiet Tartu ülikooli väikese medaliga.

TÜ tervishoiu instituut
TÜ Eesti geenivaramu

Jaga artiklit