TÜ haridusteadlased.
FOTO: Margus Pedaste

TÜ haridusteadlased pälvisid uurimusliku õppe auhinna

Uudis

Tartu ülikooli teadlaste juhtimisel välja töötatud ökoloogia õppimise moodul pälvis rahvusvahelise ajakirja Science uurimusliku õppe moodulite auhinna, mille eesmärk on tunnustada innovaatilisi ja silmapaistvaid õppematerjale.

Auhind kinnitab TÜ õpetajahariduse õiget suunda haridustehnoloogia ja praktilise õppe integreerimisel ning innovaatiliste õppemeetodite loomisel rahvusvahelises koostöös.

Auhind võideti seoses Euroopa komisjoni 7. raamkava projektiga SCY (Science Created by You), mida juhtis Twente ülikool. Projektis osalenud Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste juhtis Eesti, Hollandi, Küprose, Norra ja Prantsusmaa teadlaste ja õpetajate meeskonda, kelle ülesanne oligi ökoloogia õppimise moodul välja töötada. Tartu ülikooli üldjuht oli dotsent Tago Sarapuu.

Projektis arendati välja uurimusliku õppe keskkond, mis võimaldab õppida loodusteadusi tänapäevase tehnoloogia abil. «Õpikeskkonna ökoloogiamissioonil avastavad õpilased seda, kuidas ökosüsteemid toimivad. Seejuures kogutakse mobiilsete mõõteseadmetega reaalseid andmeid näiteks fotosünteesi aktiivsusest. SCY-Labi keskkond suunab õpilasi vastavalt haridusteaduslikele stsenaariumitele probleeme määratlema, hüpoteese sõnastama, eksperimente kavandama ja tegema ning tulemusi analüüsima,» kirjeldas Pedaste. Tema sõnul toetab SCY-Lab ühisõpet ning eneseregulatsioonioskusi. «Eesti koolides korraldatud teadusuuringud näitavad, et ökoloogiamissiooni kasutamisel arenevad ka õpilaste uurimuslikud oskused.»

Uurimuslik õpe ja ökoloogia on olulisel kohal kõigi projektis osalenud Euroopa riikide, aga ka näiteks Ameerika Ühendriikide õppekavades. Ökoloogiamooduli auhinnaga seonduvalt avaldatakse ajakirjas Science ka artikkel pealkirjaga «Ökosüsteemide uurimine kui kombineeritud õppe kogemus» («Investigating Ecosystemsas a Blended Learning Experience»).

Ajakirja Science uurimusliku õppe moodulite auhind loodi, et tunnustada silmapaistvaid õppematerjale, mille kasutamine üldhariduskoolides annab õpilasele võimaluse omandada teadmisi ülikooli kursuste tasemel. Õppematerjalide eesmärk on pakkuda uudset alternatiivi faktide õppimisele, julgustades noori olema maailma toimimise vastu uudishimulikud. Uurimuslik õppemoodul ja loodud õppematerjalid peaksid pakkuma õpilasele arusaamist teaduse olemusest ning andma väärt kogemuse teadustöö tegemisel ja teaduslike saavutuste hindamisel.

Jaga artiklit