Augustis saab astuda avatud ülikooli

Uudis

Augustis saab esitada dokumente Tartu ülikooli avatud ülikoolis õppimiseks, mis nüüdsest on eestikeelse õppekava ja täiskoormuse korral üliõpilasele tasuta.

5.–16. augustini saab dokumente esitada elektrooniliselt SAIS-i kaudu (www.sais.ee) ja 12.–16. augustini paberil. Õppima saab asuda 15 kõrghariduse esimese astme ning 16 magistriastme õppekava alusel.

Võrreldes päevase õppega, kus õppetöö toimub iga päev esmaspäevast reedeni, on avatud ülikooli õpe paindlikum, kus õppetöö toimub kord kuus 3–4-päevaste õppesessioonidena. Seega sobib avatud ülikooli õppevorm neile, kes soovivad kõrgharidust omandada töö, pere või muude kohustuste kõrvalt. Avatud ülikooli õppekavade sisseastumistingimustes ei ole riigieksameid, mis võimaldab õppima asuda ka neil, kes ei ole riigieksameid sooritanud.

Uuel õppeaastal eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppima asuvad üliõpilased saavad õpinguid alustada tasuta ja seda nii päevases õppes kui avatud ülikooli õppes. Tasuta õpingute jätkamise tingimuseks on eestikeelse õppekava täitmine maksimaalses mahus (30 EAP-d semestris). Õppida on võimalik ka osakoormusega õppes ja eksternina. Mõlemal juhul hüvitab tudeng oma õpingud ise.

Lisainfo: www.ut.ee/sisseastumine/av.

Jaga artiklit

Märksõnad

avatud ülikool