Colloquium Balticum XIII Rigense üldpilt.
FOTO: erakogu

Klassikalised filoloogid kohtusid Euroopa kultuuripealinnas

Uudis

Sel aastal peeti Läänemeremaade klassikalisi filolooge ühendav konverents Colloquium Balticum Baltimaade suurimas linnas, nn mini-Pariisis Riias, mis on käesoleval aastal ka Euroopa kultuuripealinn.

Järjekorras juba 13. konverents, Colloquium Balticum XIII Rigense toimus 6.–8. novembrini Riias ning oli kantud humanismiideedest, millele viitas ka konverentsi peateemat väljendav pealkiri «Riia humanistid ja antiikaja pärand: tekstid ja kontekstid». Siiski ei olnud kõik ettekanded seotud just selle teemaga, käsitledes ka üksnes antiikaega või hilisemat perioodi mujal Euroopas.

Konverentsi pea sadakonna osaleja hulgast pidasid ettekandeid nii Marburgi, Lundi, Vilniuse, Läti, Tartu kui ka külalistena Berliini, Fribourgi ning Helsingi ülikoolide teadlased ja üliõpilased. Kollokviumi kõigist 29 ettekandest viiendiku ehk kuus pidasid eestlased nii Tartu ülikooli klassikalise filoloogia osakonnast, Tartu ülikooli raamatukogust kui ka Helsingi ülikoolist.

Konverentsi algus oli suurejooneline: kaks esimest sessiooni toimusid Riia südames asuvas Väikese Gildi hoones, mis oma uhkuses oli prestiižsele üritusele vääriline. Avaõhtu pidulikus meeleolus kuulati kahe sessiooni jooksul kuus põnevat ettekannet Riia humanistidest Läti Henriku Liivimaa kroonika tõlgendusteni.

Kahel järgneval päeval toimus konverents Riia uues, alles augustis avatud rahvusraamatukogus, mille Läti folkloorist pärit sümbolit – klaasmäge – kujutav siluett Daugava ääres lummavalt kumas.

Päevad olid tihedalt ettekandeid täis: kuue sessiooni käigus kuulati lisaks veel 23 ettekannet. Juba eelpool mainitud Läti ja humanismi teemadele lisaks peeti ettekandeid näiteks antiiktekstide tõlgetest, meetrikast, kitsamalt mõnest mõistest, teemast või žanrist antiikautorite tekstides, keelte vaheldumisest 17. sajandi dissertatsioonides jne.

Traditsiooniliselt on ettekannete teemadering Colloquium Balticumil väga lai, pakkudes hea võimaluse ka noortel klassikalistel filoloogidel end asjatundliku kuulajaskonna ees näidata.

Selline konverents annab ka tänuväärse võimaluse Läänemere ümbruse ülikoolide bakalaureuse- ning magistriõppe tudengitele tulla kuulama ja sõlmida sõprussidemeid teiste ülikoolide tudengite ning õppejõudude-teaduritega. Viimastel aastatel on neilegi võimaldatud korraldajate poolt tasuta majutus ja toitlustamine.

Tartu ülikoolist oli lisaks õppejõududele-teaduritele kaasas viis bakalaureuse- ja kaks magistriõppe tudengit, kellest osadele see oligi esimeseks suuremaks konverentsikogemuseks.

Pärast pikki ettekandepäevi pakkusid võõrustajad põneva väljasõidu Turaidasse, kus giidi saatel uudistasime piiskop Alberti poolt rajatud tellisgootika linnuse põnevat ajalugu ja säilinud hooneid ning nautisime taastatud 38-meetrisest peatornist hingematvalt kaunist vaadet Koiva jõe orule.

Järgmise aasta novembrikuus korraldab konverentsi Tartu ülikooli klassikalise filoloogia osakond. See, kas konverents toimub Tartus või Tallinnas, on veel selgumisel.

Kadri Novikov ja Kaidi Kriisa

TÜ klassikalise filoloogia osakond

Jaga artiklit