Võrdse kohtlemise tugiisikud tulevad nõuga appi

Uudis

Sellest sügisest annavad ülikoolipere liikmetele ebavõrdse kohtlemise kahtluse korral nõu ja esmast tuge võrdse kohtlemise tugiisikud.

Tugiisik kuulab üliõpilase või töötaja mure ära ja ütleb, kelle poole vajaduse korral pöörduda. Samuti selgitab ta võrdse kohtlemise juhendi põhjal juhtumite lahendamise käiku. Tugiisikul on konfidentsiaalsuskohustus ja ilma pöörduja nõusolekuta ei tohi ta saadud teavet kellegagi jagada.

„Töö ülikoolis on nõudlik ning kius või muu sobimatu käitumine töökeskkonnas võimendab pingeid, põhjustades rahulolematust, stressi ja ärevust. Seepärast on oluline, et meie hulgas oleks võimalikult palju neid, kes oskaksid probleemolukordi märgata ja lahendusi otsida,“ ütles personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas.

Tugiisikuteks on vabatahtlikud ülikooli töötajad. Igas valdkonnas on vähemalt kaks tugiisikut, samuti on neid mitmes tugiüksuses. Töötaja või üliõpilane võib ise valida, millise tugiisiku poole pöörduda.

Kõik võrdse kohtlemise tugiisikud on läbinud 26-tunnise koolituse, sh omandanud teadmisi soolise võrdõiguslikkuse ja ahistamise teemal ning harjutanud nõustamist. Koolitusprogramm jätkub ka edaspidi.

Ülikooli veebilehel on avaldatud nii võrdse kohtlemise tugiisikute nimed ja kontaktandmed koos lisateabega kui ka vast valminud infovideod. Ühes neist selgitatakse kiusamise tähendust, teises antakse nõu, kuidas diskrimineerimisele või kiusamisele reageerida, ning kolmandas näidatakse, kelle poole ülikoolis diskrimineerimis- või kiusamisjuhtumi korral pöörduda ja millisel viisil kaebust lahendatakse.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit