Sõprus eesti keelega algab keeleõppepesast

Uudis

Kevadel loodi ülikooli veebilehele keeleõppepesa, kust ülikoolipere võõrkeelsed liikmed leiavad teavet eesti keele kursuste ning ka muude arvukate keeleoskuse täiendamise ja eesti kultuuri tundmaõppimise võimaluste kohta.

Näiteks eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele algab sügisel kohtumiste sari „Rännak ülikooliellu“, kus saab õppida tundma ülikooli, Tartu keele- ja kultuurikeskkonda ning üliõpilaselu. Välistöötajatel on võimalus osaleda keelekohvikus, et vabamas õhkkonnas praktiliselt eesti keelt harjutada, sõnavara täiendada ja kaaslastega suhelda. Sügissemestril toimuvad keelekohvikud Delta keskuse, Lossi 36 ja Nooruse 1 õppehoones.

Keeleõppepesa on mõeldud ülikooli välistöötajatele, välisüliõpilastele ja eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele. Kuna ülikoolis pakuvad eesti keele õppe võimalusi erinevad üksused, siis on veebilehel teave esitatud just sihtrühma järgi.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit