Ajakirja uus kujundus sündis koostöös loovagentuuriga Division.

Universitas Tartuensis otsib tegevtoimetajat

Uudis

Värskelt kujundusuuenduse läbinud ja selge tegutsemissuuna sõnastanud ajakirja toimetus ootab endaga liituma avara vaate ja väga hea kirjutamisoskusega ajakirjanikku.

Meie tulevane kolleeg oskab ära tunda, millistel teemadel võiksid Eesti rahvusülikool ja selle liikmed olla ühiskonnas aktiivsed arvamusliidrid, kaasarääkijad ja eestvedajad. Ta leiab nende teemade kajastamiseks õige vormi ja vajalikud asjatundjad ning on valmis artikleid nii ise kirjutama kui ka kaasautoritelt tellima.

Toimetaja oskab kaasautoreid juhendada ja nende tekste toimetada nii, et ka keerulised teemad on lugejale hästi mõistetavad ja huvitavad. Ta on valmis osalema ajakirja ja selle veebikanalite arendamises.

Ootame tegevtoimetajalt:

 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • töökogemust ajakirjanikuna;
 • kõrgharidust, soovitavalt ajakirjanduse või kommunikatsiooni alal;
 • laia silmaringi ja huvi nii eri teadusvaldkondade kui ka üliõpilaselu vastu;
 • pädevust suhelda allikatega vajaduse korral inglise keeles;
 • väga head eesti keele oskust;
 • kohusetunnet ja väga head enesejuhtimise oskust.

Meie anname tegevtoimetajale:

 • võimaluse aidata kaasa ühiskonna jaoks oluliste arutelude algatamisele ja Tartu Ülikooli tippteaduse tutvustamisele, tehes koostööd maailma absoluutsesse tippu kuuluvate teadlastega;
 • eneseteostamise võimaluse maailma 1,2% parimate ülikoolide hulka kuuluvas ülikoolis, kus õpib ligi 14 000 üliõpilast ja töötab ligi 4000 inimest;
 • täiskoormusega mitmekülgse töö;
 • töökoha Tartu kesklinnas ja võimaluse teha vajaduse korral kaugtööd.

Palun esita hiljemalt 27. oktoobril 2021 elulookirjeldus, lühike motivatsioonikiri, töötasu ootus ja vähemalt kolm ilmunud artiklit. Kandideerimisotsuse tegemisele aitab kaasa tutvumine UT ajakirja toimimise põhimõtetega ajakirja kodulehel. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Oma avaldus ja vajalikud materjalid tuleb esitada Tartu Ülikooli värbamiskeskkonnas.

Jaga artiklit