FOTO: Villu Soon

Taasleiti haruldane kimalane

Uudis

TÜ loodusmuuseumi zoo­loogia teadur Villu Soon leidis väli­tööde käigus Tartumaalt, Lääne-Virumaalt ja Viljandimaalt välja­suremisohus olevad ristikukimalased. Viimane tõestatud leid Eestis pärines 2011. aastast.

Ristikukimalane on Eesti kõige harul­dasem kimalaseliik, mis kuulub III kaitse­kategooriasse ja on märgitud ­Eesti punases nimestikus väljasuremisohus olevaks. See putukas on ohustatud terves Euroopas, kus talle on määratud kategooria „ohualdis“.

Eestis on sel aastal ristiku­kimalasi silma­tud neljal korral. Neist kolm ­leiti projekti raames, mille eesmärk on ­uurida ristikupõldude ruumilist kasutust kimalaste seas. Projekti viiakse ellu koostöös Tartu Ülikooli entomo­loogia õppetooliga.

Putukahuvilised on ­oodatud loodus­muuseumi ­näitusele „­Tolmeldamise võlu ja valu“, kus keskendu­takse putuk­tolmeldajate tähtsusele. 

Näitusel tutvustatakse taimi tolmeldavate putukate mitmekesisust, põne­vaid kohastu­musi ja ka inimtegevusest tekkinud ohte, mis varitsevad nii putukaid kui ka neist sõltuvaid taimi.

Lisaks avati TÜ botaanikaaia avamaal eelmisel suvel infotahvlid, millel tutvustatakse taimede ja putuktolmeldajate vastas­tikust kohanemist. Taimede juures asuvate infotahvlite asukohad on märgitud kaardile, mida saab botaanikaaia külastus­keskusest.

Jaga artiklit